ويروس تب خونريزي دهنده كريمه گنگو (CCHF) از طريق گزش كنه منتقل ميشود.

تب خونريزي دهنده كريمه گنگو (CCHF) بيماري مشترك بين انسان و حيوان است، كه براي اولين بار در كريمه (شوروي سابق) و كشور كنگو گزارش شده است و سپس در كشورهاي مختلف جهان شناسايي و گزارش شد.

عامل بيماري تب خونريزي دهنده، ويروسي از خانواده بناوريده است كه از طريق گزش كنه، تماس با دام آلوده، تماس با بافت خون و ترشحات دام و انسان آلوده قابل انتقال است.

در دام علائم مشخصي از اين بيماري وجود ندارد، ولي در انسان بيماري با تب بالا، دردهاي عضلاني و سردرد شروع و با خونريزي عمومي در بدن به مرگ منتهي خواهد شد.

مبارزه با ناقل بيماري (كنه) از طريق سمپاشي دامها و اماكن دامي، رعايت موارد ايمني و بهداشتي هنگام كار با دام در كشتارگاهها، عدم استفاده از گوشتهاي فاقد مهر دامپزشكي، جلوگيري از نقل و انتقال و ورود و كشتار دامهاي مشكوك و غيربومي و خريد دام از محلهاي مجاز از اقدامات بهداشتي كنترلي اين بيماري است.