خاطرات افسران نيروي دريايي وهوايي انيمشين ميشود
كارگردان «دلاوران خليج فارس»:
توليد اين كارها در ماندگاري نام خليج فارس موثر استمجموعهانيميشن سه بعدي «دلاوران خليج فارس» در 13 قسمت 17 دقيقهاي به سفارشاداره کل پويانمايي (صبا) و کارگرداني مهدي پاکيار آماده پخش از تلويزيونشد.
بهگزارش سرويس تلويزيون ايسنا به نقل از روابط عمومي صبا، اين مجموعه باالهام و برداشت آزاد از خاطرات افسران و پرسنل نيروي دريايي و هوايي درطول هشت سال دفاع مقدس ساخته شده است.
شخصيتمحوري مجموعه، يک ناخداي ميان سال و بسيار با تجربه است که فرماندهي يکناوشکن جنگي را بر عهده دارد و در هر قسمت از اين مجموعه يک داستان مستقلروايت ميشود.

به گفته کارگردان، شخصيتها و محيطها به صورت رئالطراحي شده تا مخاطبان با داستانهاي فيلم ارتباط بهتري برقرار کنند؛ ازسوي ديگر در اين مجموعه عمدتاً به جنگهاي کلاسيک، آن هم در هوا و درياپرداخته شده است که تاکنون کمتر در فيلمها و سريالهاي ايراني خصوصاً بهصورت انيمشن شاهد آن بودهايم.
مهديپاکياري همچنين در ادامه گفت: در دوران معاصر که کشورهاي زيادي در پيمصادره نام خليج فارس هستند، توليد اين گونه مجموعهها خصوصاً براي کودکانو نوجوانان و پخش آن از شبکههاي مختلف داخلي و شبکههاي خارج از کشورميتواند در ماندگاري نام خليج فارس در ذهن و فکر بينندهها بسيار مؤثرباشد.

وي ادامه داد: از نظر تکنيکي توليد اين چنين فيلمهايي که بهصورت انيمشن سه بعدي و شيوه رئال ساخته ميشود کار دشواري است چرا کهشخصيت هاي فيلم بايد به صورت واقعي راه بروند و بيننده انتظار حرکتهايواقعي از شخصيتهاي فيلم دارد و با اين حال ،خوشبختانه کار به خوبي انجامشد و اکنون اين مجموعه آماده پخش است.
بهگفته نويسنده فيلمنامه ساختار فيلمنامه «دلاوران خليج فارس» به گونهايطراحي شده است که اين مجموعه علاوه بر جذابيتهاي تصويري، مطالب آموزندهنيز براي مخاطب کودک ونوجوان به همراه داشته باشد.

عوامل توليد اين مجموعه عبارتند از:

محقق: مرضيه مسلمي حقيقي، بازنويسي فيلمنامه: ميترا عطائيان، آهنگساز: محمدآنت، تدوين صدا و تصوير: مهدي پاکيار، سعيد احمدي، انيماتورها: محمدمعطري، اميد کاتب، سعيد شه کلاهي، وحيد اعلايي، ساخت محيط و کاراکتر:سيامک سازگار، پويان شيعتي، علي انصاري، نوروو رندر: مجتبي کوهي، محمدهاشم اله ربي، مدير توليد: سعيد انفرادي، صداي شاهد: محمد تقي نگهداري،مدير دوبلاژ: هومن خياط، ناظر کيفي دوبلاژ: مهرداد رئيسي.
انتهاي پيام
منبع خبرگزار ایسنا