[JUSTIFY]بهگزارش شیعه آنلاین، شبکه ماهواره ای المنار وابسته به حزب الله لبنان وشبکه ماهواره ای NBN وابسته به جنبش شیعی أمل در لبنان از توقف پخش سریالحضرت مسیح (ع) خبر دادند.
این دو شبکه ماهواره ای با صدور بیانیه ایرسمی ضمن اعلام این خبر افزودند: قرار بود سریال حضرت مسیح (ع) که درجمهوری اسلامی ایران ساخته شده را در طول ماه مبارک رمضان هر شب پخش کنیماما اکنون تصمیم گرفته شد که پخش این سریال متوقف شود.
در ادامه اینبیانیه در مورد علت توقف پخش این سریال آمده: ما این سریال را برای ماهمبارک رمضان انتخاب کرده بودیم زیرا این سریال بیانگوی شخصیت عظیم حضرتعیسی بن مریم (ع) و رسالت الهی وی است و این پیامبر الهی را مورد تمجید وتحسین قرار می دهد اما با توجه به وضعیت نژادی و سیاسی لبنان، این سریالویژگی های خاصی دارد که ممکن است توسط برخی اطراف برای ایجاد فتنه ایمسیحی – اسلامی مناسب باشد. بدون شک این ویژگی ها توسط دشمنان موردسوءاستفاده قرار خواهد گرفت.
در همین حال فرماندهی امنیت عمومی لبناننیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما هیچ گونه دستوری برای توقف پخش سریالحضرت مسیح (ع) در شبکه های ماهواره ای المنار و NBN را صادر نکرده ایمبلکه توقف پخش آن به اراده شخصی و با تصمیم مسئولان این دو شبکه انجام شدهاست. از سوی دیگر «مرکز اطلاع رسانی کاتولیک های لبنان» طی کنفرانس خبریاز این اقدام داوطلبانه شبکه های ماهواره ای المنار و NBN تقدیر وسپاسگذاری کرده و آن را همکاری در سطح عالی دانستند زیرا با این کار بهاحساسات و عقاید مسیحیان نیز احترام گذاشته می شود.
[/JUSTIFY]
گفتنیاست «مرکز اطلاع رسانی کاتولیک های لبنان» دو روز پیش اعلام کرده بود کهسریال حضرت مسیح (ع) شامل بخش هایی "نادرست و تحریف شده" است و ممکن استموجب خشم مسیحیان شود و در نهایت موجب وقوع فتنه و شاید هم جنگ داخلی درلبنان شود و وحدت ملی را به خطر بیاندازد.