مورچه ها در سراسر دنیا دیده می شوند و تعدادشانبسیار زیاد است وليكن زندگی مورچه ها سرشار از فلسفه است و بیایید با همچند نمونه از آن را مرور کنیم و بیندیشیم و ..............

مورچه ها:

1.بسیار پرتلاش اند.

2. راههای گوناگونی را جستجو می کنند.

3. از مانع عبور می کنند؛ هر اندازه بزرگ یا خطرناک باشد.

4.اگر عبور از مانع ممکن نباشد، مانع را دور می زنند.

5.تا به هدفشان نرسند، دست از راه رفتن بر نمی دارند ؛ حتي در سر بالائي هايمسير مي افتند ولي دوباره ادامه ميدهند و بيشتر سعي و تلاش ميكنند .

6. بااحتیاط اند.

7. اتحاد دارند؛ هیچ کدام تنها با دشمنان نمی جنگند.

8.زندگی دستجمعی دارند و هیچ مورچه ای تنها زندگی نمی کند.

9. با هم و در کنار هم و با تقسیم کاری شگفت انگیز زندگی می کنند.

10.روح صرفه جویی دارند؛ آنها هیچ وقت تمام آذوقه زمستانی را نمی خورند وهمواره در لانه خود غذای چند سال آینده را آماده دارند. با این روش، درزمستان سرد و سخت، غذای کافی دارند.

11. عاشق آفتاب اند. در زمستان، هنگامی که هوا آفتابی می شود، آنان بیدرنگ از لانه گرم خود بیرون می آیند.

12-در اثر ممارست آنقدر ورزيده شده اند كه گويند قويترين موجود روي زمين استزيرا كه چندين برابر وزن خود را ميتوانند از روي زمين بلند كند .
منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]