به دلیل موقعیت خاص اقلیمی و بارندگی های به موقع و فراوان، استانکرمانشاه دارای مراتع پر برکتی است و دره های مناطق شمال غربی تا جنوبشرقی آن یعنی از ارتفاعات اورامانات تا منطقه زردلان و هلیلان، پوشیده ازجنگل است. این دوره ها به دلیل داشتن آب و هوای معتدل و مناظر طبیعی زیبا،یکی از بهترین نقاط کشور برای اتراق و تفریح و استقرار ایلات محسوب میشود. پوشش جنگل های این استان عموماً شامل بلوط بومی ایران است. در حدودشصت درصد از این پوش را گونه های مختلف بلوط، بیست و پنج درصد آن را گونههای مختلف پسته وحشی (بنه)، حدود پنج درصد آن را انواع بادام کوهی و دهدرصد بقیه را سایر گونه ها تشکیل می دهند.

برخی از درختان و درختچههای جنگلی استان کرمانشاه عبارتند از: آلبالوی وحشی، انجیر، اوجا، باداموحشی، بلوط، بید، پسته وحشی، تمشک، چنار، زبان گنجشک، صنوبر، گردو، سرخولیک و زلزالک. مناطق جنگی این استان عبارتند از: جنگ های منطقه اسدآباد.کرمانشاه، جنگل های منطقه کرمانشاه. ایام، جنگل هایی منطقه گیلان غرب قصرشیرین و جنگل های منطقه اسلام آباد.

پارک جنگلی طاق بستان

اینپارک در حاشیه شمالی شهر کرمانشاه و در دامنه کوه «پرآو» قرار دارد. عناصرطبیعی چون کوهستان، چشمه، فضای سبز و دریاچه های مصنوعی و وجود نقش برجستههایی از دوره ساسانی، محیط جذاب و دیدنی ای را در این ناحیه به وجود آوردهاست. به علت موقعیت طبیعی و آب و هوای معتدل، این منطقه مورد توجهپادشاهان ساسانی قرار گرفته و آن جا را برای تفریح و شکارگاه سلطنتی خودانتخاب کرده بودند. به طوری که در دو طرف ایوان بزرگ طاق بستان، صحنه هایشکار شاه ساسانی حجاری شده است.

این پارک به علت امکانات تفریحی و آثار تاریخی یکی از پر جاذبه ترین مناطق شهرستان کرمانشاه محسوب می شود.

منطقه ریجاب و بان زرده

یکیاز مناطق زیبای استان کرمانشاه منطقه ریجاب و بان زرده است که در یک صد وبیست کیلومتری شمال غربی شهرستان کرمانشاه قرار دارد. اطراف این منطقه بهوسیله کوه های سر به فلک کشیده «دالاهو» محصور شده است. این کوه ها دارایقللی برف گیر است و دامنه های آن از جنگ پوشیده شده است.

رودخانهزیبای «سراب ریجاب» - سرچشمه رودخانه الوند – در این منطقه جریان دارد.دره های این منطقه به وسیله درختان انجیر و گردو پوشیده شده است. وجودآثار تاریخی مانند قلعه یزدگرد و زیارت گاه های بابا یادگار و ابودجانه برزیبایی های این منطقه افزوده است.

تالاب هشیلان

تالابهشیلان در بیست و شش کیلومتری شمال غرب کرمانشاه در دهستان «الهیار خانی»و در دامه کوه های «خورین» و «ویس» قرار دارد. این تالاب با مساحت تقریبیچهارصد و پنجاه هکتار، یکی از بوم سازگان های زیبای غرب کشور است. تالابهشیان در تشکیلات آبرفتی یک ناودیس تشکیل شده است. آب تالاب در بالا دستبه صورت سراب و چشمه های جوشان و در گستره تالاب به صورت کانال های بزرگ وکوچک پخش شده است. آب این زیست بوم در شمال تالاب تأمین می شود. سراب «سبزعلی» به عنوان مهم ترینی و پر آب ترین منبع تامین کننده آب این تالاب است.

دراین تالاب حدود یک صد و ده جزیره بزرگ و کوچک با مساحت تقریبی یک صد مترمربع تا یک هکتار وجود دارد و حدود سه درصد مساحت تالاب را تشکیل می دهند.در این جزایر به تناسب شرایط خاص، گونه های گیاهی و جانوری شکل گرفته است.

پوششگیاهی سطح تالاب علفی است و بعضاً به صورت گیاهان آبزی در داخل آب و غیرآبزی در جزایر مستقر شده است. پوشش گیاهی این تالاب شامل گونه های بید بهصورت پراکنده و بسیار اندک و گونه های علفی چون سیم واش، نیلوفر آبی، عدسکآبی، بزواش و ... است.

در داخل و حاشیه تالاب علاوه بر راستهجوندگان از خانواده موش ها، پستاندارانی چون گر، روباه، خرگوش، شغال وگربه وحشی نیز زندگی می کنند. ارتفاعات خورین واقع در شمال و شمال غربتالاب، زیستگاه مناسبی جهت بز وحشی است. «تشی» نیز از جانوران دیگری استکه در این ارتفاعات مشاهده می شود. همچنین تعداد زیادی مار و لاک پشت نیزدر این تالاب وجود دارند.

بر اساس بررسی های به عمل آمده، هر سالهبا شروع باران های پاییزی و سرد شدن هوا، پرندگان زیادی از شمال دریایمازندران به این زیست بوم می آیند و در صورت مساعد بودن شرایط و اعتدالهوا، بیشتر این پرندگان زمستان را در این تالاب می گذارنند. اردک سرسبز،خوتکا، اردک ارده ای، گیلار، خوتکای پر سفید نوک پهن، کشیم کوچک، کشیمگردن سرخ، غار خاکستری، چنگر معمولی، چنگر نوک سرخ، کاکایی نوک سبز و بعضیسال ها نیز به طور اتفاقی فلامینگو، پلیکان و قو، بوتیمار، بوتیمار کوچک،یلوه و .. از جمله پرندگانی هستند که در این زیستگاه دیده می شوند.

از گونه های عمده ماهیان تالاب نیز می توان به عروس ماهی، سیاه ماهی، سفید کولی، زردک و سس ماهی اشاره کرد.

منبع: سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه
زهره پری نوش