به گزارش چهل گیس : هرچند وایمکس از دیگر تکنولوژِیهای بیسیم جدیدتر است، اما جزو تازه ها نیست و از عمرش میگذرد. در مطالبمختلف پیرامون آن بیشتر به محاسن این شبکه ها پرداخته شده بود، از این روبهتر دیدم برخی معایب آن را هم بیان کنم.

وایمکس هم هر چه باشدنهایتاً یک بیسیم است و پیرو قوانین ساده امواج رادیویی. هر چند بااستفاده از تکنولوژی های دیجیتال در بهبود آن کوشیده شده است اما نهایتاًمسئله موانع و محیط همچنان اثرات خود را خواهد گذاشت که گاهی کاملاً موجبنا امیدی شما میشود. از طرف دیگر، استفاده از شبکه وایمکس در بیشتر مواقع(به علت حوزه وسیع و موانع محتمل) نیازمند سرپال کردن دکل (بیشتر مواقع درهر دو طرف) میباشد. البته وایمکس مورد استفاده در تلفن همراه متفاوت است،احتمالاً سلول ها(محلی) شما را معاف از نصب دکل خواهند کرد. بزرگتریناشکال وایمکس که در بیشتر کشورها پس از موج اولیه استقبال، موجب بازنگریدر آن شده است، مسئله تاثیر امواج مربوط آن بر محیط و انسان است. اینکاملاً درست است که اثر محیط روی وایمکس به نسبت دیگر شبکه های بیسیمبسیار کاهش یافته، اما به همین میزان به علت استفاده از توان بالای اثر آنروی جانداران بیشتر شده است.

وایمکس در واقعیت:

همه جا گفتهمیشود وایمکس می تواند 70 Mbps در محدوده 70 مایلی (113 کیلومتر) باایستگاه متحرک ارائه کند، در حالی که این تنها در ایده آل ترین شرایط وفقط به شرط وجود یک گیرنده.

در محیط باز (در وضعیت نقطه به نقطه –دارای دید) شما میتوانید سرعت 10 مگابایت را در فاصله 10 کیلومتری داشتهباشید. اما در مناطق شهری و با توجه به نداشتن وضعیت point to point(داشتن دید) شما حداکثر در 2 کیلومتری از مرکز ممکن است سرعت 10 مگابایترا داشته باشید. و همه اینها در صورت ثابت بودن شما است، حرکت کردن شمامیتواند افت چشمگیر تری در شبکه ایجاد کند.

همینطور در وایمکس نهتنها ممکن است پهنای باند اینترنت شما به اشتراک باشد که خود شبکه وایمکس(امواج رادیویی آن) نیز به اشتراک باشد که کاهش مضاعفی در پهنای باند شماخواهد داشت. شبیه وایفی زمانی که اشتراکی باشد.

مسئله بزرگ وایمکس هم نصب تجهیزات و البته نگهداری آن است که بسیار دشوار تر و پرهزینه تر است.

وایمکس در یک نگاه

مزایا:
•یک ایستگاه میتواند صدها کاربر را پوشش دهد.
•به نسبت شبکه های سیمی سریعتر امکان اتصال کاربران فراهم است (مانند ADSL و ISDL و …)
•در محیط باز و در صورت برقراری وضعیت دید نقطه به نقطه سرعت 10 مگابایت در 10 کیلومتری که بسیار مطلوب است.
•برتری های مختلف این سیستم و استاندارد آن نسبت به نمونه های مشابه.

معایب:

•بر خلاف تصور، مدت زمان انتظار برای اتصال به شبکه طولانی تر است.
•اثراتمحیطی باران و آب در این شبکه اثر بیشتری دارد هر چند در مورد امواج مزاحمنسبتاً ایزوله شده است اما نسبت به رطوبت هوا آسیب پذیر تر شده است.
•باوجود بهینه کردن تجهیزات دیجییتال سیستم جهت مقابله با امواج مزاحم، هنوزرزونانس با شبکه ها و امواج رادیویی دیگر ممکن است حادث شود.
•مسئله فرکانس های مورد استفاده این شبکه. (دارای اثرت بیشتر روی جانداران)
•ازاشکالات دیگر وایمکس، تجهیزات و نیاز رسیدگی بیشتر بود، همچنین مصرف انرژیآن در مقایسه با دیگر شبکه های بیسیم بسیار بالا است و نیازمند منابع برقزیادی است.
•نصب تجهیزات آن نیازمند محیط های بزرگ هست و با نصب یک دکل ساده سر و ته قضیه هم نخواهد آمد.

اما مسئله رطوبت در مورد این شبکه فکر کنم از چشم ایرانسل هم پنهان بوده …

در هوای مرطوب اینترنت تعطیل به علت بارندگی – شرجی بودن هوا یا …
نوشته شده توسط الهام اکبری