انچه که در تصوير مشاهده می کنید، ایده اولیه نوعیپل مارپیچ برای حل مشکل تردد میان هنگ کنگ و چین است. مشکل از این قراراست که در هنگ کنگ رانندگان بایستی از منتها اليه سمت چپ جاده عبور کنند.اين در حالی است که قوانين در چین برعکس بوده و بايستی از منتها الیه سمتراست خود حرکت نمايند. حالا تصورش را بکنید که رعایت این قانون در جاده ایکه حلقه اتصال این دو منطقه است چه فاجعه ای را به وجود خواهد آورد؟!


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اینپل که با نام Pearl River necklace(گردنبند مرواريد رودخانه) معرفی شده،قرار است با طرح مارپیچ گونه خود تردد را در دو باند مجزا تفکيک کند، تاحوادث در این جاده به حداقل خود برسد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اگراین ایده به عنوان طرح نهایی پذیرفته شود، علاوه بر حل مشکل ترافيک اينمنطقه، به دلیل داشتن چشم انداز ساحلی زيبا، يک جاذبه گردشگری هم خواهدبود.