در سالهای نچندان دور در ساخت اکو توسط فنر مخصوص و به روش مکانیکی- نیمهالکترونیکی انجام می شد که با وجود داشتن کیفیت نسبتاگ خوب بدلیل زیادبودن حجم و وزن و نیاز به یک آمپلی فایر جداگانه برای ایجاد ارتعاش در فنرو عیوب دیگر پس از مدتی کنار گذاشته شد و مدارات دیجیتال اکو جایگزین شدند.
اینمدرات در ابتدا دارای پیچیدگی های نسبتا" زیادی بودند و بتدریج باپیشرفت تکنولوژی ساخت آی سی ها از پیچیدگی های مدارت کاسته شد.امروزه میتوان بوسیله یک ـی سی و چند قطعه جانبی مداری با کیفیت مناسب ساخت.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

ابعاد اصلی 5.5 سانتی متر در 5.5 سانتی متر می باشد.

مشخصات مدار:
ولتاژ تغذیه: 5 ولت
جریان مصرفی: 10 تا 30 میلی آمپر
حداکثر میزان تاخیر: 350 میلی ثانیه
حداقل دیتوریشن: 0.13%
حداکثر فرکانس کلاک (ساعت) : 22 مگا هرتز

لیست قطعات:
R1,R11 : 100k
R2: 4.7k
R3,R8 : 15k
R4,R5,R9,R10 : 10 k
R6: 18 k
R7,R12 : 5.6 k
C1,C4: 10MF
C2: 3.9nF
C3,C7 : 4.7MF
C5: 10nF
C6: 3.3nF
C8,C9 : 560pF
C10,C11,C13,C15,C16 : 100nF
C12: 100MF
C14: 47MF
D: IN4001
آی سی : PT-2399
VR1 : 100 K
VR2 : 50 K
VR3 : 100K

OUT : خروجی اکو
IN : ورودی اکو
BAT : تغذیه مدارمنبع: ماهنامه الکترونیک