آموزش نوشتن آدرس پستي به زبان انگلیسی‪


کوچه : Alley
بلوار : Blvd
طبقه : Floor
شماره پلاک : No

واحد : Unite
بعد از : After
شرقی : East
غربي : West

میدان : Sq
بزرگراه : Free Way
خیابان بزرگ : Ave
خیابان : St

شمالی : North
جنوبی : South
چهار راه : Cross
ساختمان : Bldg

قبل از : Before
جاده : Rd

نمونه یک آدرس کامل پستی در زیر آورده شده است.

تهرانپارس - خیابان حجر بن عدی - بعد از چهار راه تیر انداز - خیابان 160 غربی - پلاک 12 – واحد 5

Unit 5, No 12, West 160 St, after Tirandaz Cross ,Hojr ebne oday Ave, Tehran Pars

سعیشده بیشتر لغات در این آدرس استفاده شود ، تا شما دوست عزیز با رعایتقوائد نوشتن آدرس بتوانید نشانی دقیق پستی خود را قید نمائید.

دراكثريت وب سایت ها نام کشور ، شهر ، شهرستان و کد پستی را در فیلدهایجداگانه باید بنویسید. در صورت نبودن این فیلدها این اطلاعات را به آدرسخود اضافه کنید.

کد:
http://riskpazir.40sotoon.net/page/2.html