مهر: کمتر از یک ماه است کهنیروی انتظامی موفق به تصویب لایحه جدید جرائم راهنمایی و رانندگی درمجلسشده و در این راستا اقدام به نصب دوربینهای مداربسته کرده تا میزان جرائمرانندگی را در ساعتهای نبود نیرو کاهش دهد ولی هنوز هم عده ای هستند که درروز روشن با روشهای به اصطلاح زیرکانه شان قانون را دور بزنند.

برای دیدن عکسها شکیبا باشید...

[CENTER ALIGN=RIGHT]منبع "سايت خبري تحليلي اقتصادي پيمانه" [/CENTER ALIGN]