مهر: آشناییبا زندگی سیاستمداران بزرگ دنیا هموارهیکی از موضوعات جالب بوده است و دراین میان دانستن این نکته که چه مراکز وعوامل علمی در رسیدن این افراد بهجایگاه سیاسی کنونی آنها نقش داشته اندخالی از لطف نیست. به همین منظورگروه دانشگاه خبرگزاری مهر در سلسلهگزارشاتی به معرفی مراکز علمی کهبزرگان دنیای سیاست را تربیت کرده اند میپردازد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

پراتیبا پتیل (رئیس جمهور هند)؛ حقوق از کالج Government Law

پراتیبا دویسینگ پتیل در 19 دسامبر 1934 متولد شد. وی دوازدهمینرئیس جمهورجمهوری هند و اولین رئیس جمهور زن این کشور است. وی از سال2004 تا 2007بیست و چهارمین فرماندار (اولین فرماندار زن) ایالت راجستانبود و از 25جولای 2007 به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.

رئیس جمهور براساس قانون اساسی هند به رئیس این کشور، اولین شهروند هندی و فرماندار کل نیروهای مسلح اطلاق می شود.

پراتیبا دویسینگ مدرک فوق لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی واقتصاد ازکالج "مولجی جثا" به دست آورد و سپس وارد کالج Government Lawدر بمبئی شدو در آنجا در رشته حقوق تحصیل کرد. وی در دوران تحصیل خودوارد فعالیتهایورزشی شد و در چندین دوره از مسابقات قهرمانی دانشجویی دررشته تنیس بهمقام قهرمانی دست یافت.

کالج Government Law در شهر بمبئی یکیاز قدیمی ترین وشناخته شده ترین مدارس حقوق در هند است. در این دانشگاهامتحان ورودی برایپذیرش وجود ندارد و دوره ها به روش زیر ارائه می شوند:

دوره لیسانس و فوق لیسانس پیوسته که پنج سال به طول می انجامد ومدرک پنجساله آن را دانشگاه بمبئی ارائه می کند. دوره لیسانس حقوق که سهسال به طولمی انجامد.

دوره فوق لیسانس حقوق، دانشجویانی که دوره لیسانس را پشت سر گذاشتند می توانند وارد این دوره شوند که در دو سال ارائه می شود.

دوره دکتری در رشته حقوق اوراق بهادار که یک سال به طول می انجامد.ارائهچنین رشته ای به اهمیت رشد بازار سرمایه داری در هند تاکید می کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

یولیا تیموشنکو (نخست وزیر سابق اکراین)؛ رشته اقتصاد از دانشگاه دنیپروپتروفسک

یولیا ولودیمیرینوا تیموشنکو در 27 نوامبر 1960 متولدشد. تیموشنکو از 24ژانویه تا 8 سپتامبر 2005 و از 18 دسامبر 2007 تا 4مارس 2010 نخست وزیراکراین بود.

تیموشنکو از دانشگاه دولتی دنیپروپتروفسک در سال 1984 در رشتهاقتصاد فارغ التحصیل شد و سپس از همین دانشگاه مدرک دکتری اقتصاد گرفت.

دانشگاه دولتی دنیپروپتروفسک یکی از موسسات برجسته آموزش عالی دراکرایناست. این دانشگاه در سال 1918 تاسیس شد و کار خود را با چهاردانشکده تاریخو زبان شناسی، حقوق، پزشکی، فیزیک و ریاضی آغاز کرد.

امروزاین دانشگاه با برخورداری از 20 دانشکده، هزار و 300استاد، 15 دانشجویاکراینی و حدود 3 هزار دانشجوی خارجی از 20 کشور در سطحچهارم اعتبار قراردارد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

ماری کیوینیمی (نخست وزیر فنلاند)؛ رشته اقتصاد از دانشگاه هلسینکی

به گزارش مهر، ماری یوهانا کیوینیمی متولد 27 سپتامبر 1968 نخست وزیر جدید فنلاند است که از 22 ژوئن 2010 در این سمت قرار دارد.

وی در سال 1988 وارد رشته اقتصاد دانشگاه هلسینکی شد. وی علاوه بر زبان فنلاندی به زبانهای سوئدی و انگلیسی نیز مسلط است.

دانشگاه هلسینکی در سال 1640 در شهر "تورکو" با عنوان "آکادمیسلطنتیتورکو" که در آن زمان به عنوان بخشی از امپراتوری سوئد بود تاسیسشد. سپسدر سال 1829 به هلسینکی فنلاند منتقل شد و عنوان دانشگاه هلسینکیرا دریافتکرد.

این دانشگاه قدیمی ترین و بزرگترین دانشگاه فنلاند است.در حدود 35هزار دانشجو در 11 دانشکده و 11 موسسه تحقیقاتی این دانشگاهمشغول بهتحصیل هستند.

دانشگاه هلسینکی به آموزش و تحقیقاتدر سطح کیفی بالا و در سطحاستانداردهای بین المللی تاکید بسیاری دارد وعضو شبکه های مختلف بینالملی دانشگاهی از جمله Europaeum، UNICA، UtrechtNetwork و لیگدانشگاههای تحقیقات اروپا است.

در این دانشگاه 8 هزار و 150 پرسنل، 28 هزار و 600 دانشجوی لیسانس و 5 هزار و 600 دانشجوی تحصیلات تکمیلی فعالیت می کنند.