گروهی از طراحان معماری در انگلستان به منظوراستفاده از حشرات سودمند در محل زندگی و رفت و آمد انسانها، هتلهای جالب وزیبایی را ویژه سکونت انواع حشرات طراحی و تولید کرده اند.

بهگزارش مهر، معمولا معماران ساختمانها را به گونه ای طراحی می کنند که ضدحشره بوده و حشرات نتوانند از میان درزهای ساختمان وارد شده و برای ساکنانساختمان مزاحمتی ایجاد کنند.

اما گروه طراحی ARUP، گروهی که طرحبرج CCTV پکن را نیز ارائه کرده است، امیدوار است تمامی گونه های حشرات وعنکبوتها در هتل حشراتی که آنها ساخته اند نامنویسی کرده و اقامت کنند!این هتل با هدف وارد کردن حشرات سودمند به پارکهای لندن طراحی و ساخته شدهاست.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

طرحاین هتل به تازگی جایزه اول مسابقه معماری "آن سوی کندو" لندن را به خوداختصاص داده است. ساختار این هتل برگرفته از طبیعت بوده و یاد آور ساختاربالهای سنجاقک است و به بخشهای مختلفی تقسیم بندی شده و حشرات متناسب بانوع نیاز خود در این هتل ساکن می شوند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس،برای مثال سوسکهای Stag به ورودی زمینی نیاز دارند در حالی که پروانه ها وبیدها به اقامتگاه و ورودی هایی عمودی تر و در ارتفاع بالاتر نیاز دارند.هر یک از بخشها را می توان با انواعه مختلفی از بازمانده های طبیعی مانندبراده های چوبی یا برگهای خشک پر کرد تا حشرات بتوانند به راحتی درون آنهاآشیانه کنند.