چند درصد از خوانندگان آثار پائولو کوییلو می دانستند، مترجم آنها، آرش حجازی همان کسی است که در ماجرای قتل ندا حضور داشته است؟![برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


شایدبرای کسانی که خواننده ترجمه های آثار پائولو کوییلو در ایران هستند، نامآرش حجازی، آشنا باشد. همان مترجم انحصاری داستان های نویسنده برزیلی ودارای مجوز رسمی از شخص کوییلو برای این ترجمه ها (که این مجوز را همراهدستخط پائولو کوییلو در مقدمه اغلب کتابهایی که از وی ترجمه و انتشارداده، درج کرده است) و البته از مؤسسین انتشارات کاروان. (از راست: آرشحجازی، پائولو کوییلو و عطاالله مهاجرانی)

اما یک گروه دیگر نیزبا نام آرش حجازی آشنا هستند (که البته گروه وسیع تری را تشکیل می دهند)همان گروهی که به دلايل مختلف بیش از یک سال است، ماجرای قتل مشکوک زنی بهنام ندا آقا سلطان را تعقیب می کنند. بله آرش حجازی همان به اصطلاح پزشکیاست که ظاهراً چند روز پیش از حادثه مرگ ندا آقا سلطان به ایران آمده و درلحظه اصابت گلوله به آن زن، گویا در چند قدمی او قرار داشته و اصلی ترینشاهد ماجرا بوده و بعد هم به ادعای خودش برای نجات ندا از مرگ تلاشهاییبه خرج داده که پس از لحظاتی با اطمینان یافتن از مرگ وی دست از آن تلاشها کشیده و از صحنه خارج شده است! (تحقیقات بعدی و از جمله صحبت های استادموسیقی ندا آقا سلطان معلوم کرد که وی در آن صحنه فوت نکرده، همچنان زندهبوده و پس از انتقال با اتومبیل و در بیمارستان دار فانی را وداع گفتهاست!)

دو روز بعد چهره همین جناب آرش حجازی بر صفحه تلویزیونشبکه های مختلف تلویزیونی خارج کشور مشاهده شد (سرعت ایشان در خروج ازکشور هنوز مورد بحث محافل مختلف است!) که در مصاحبه های متعدد حرف هایی زد(از جمله اصابت گلوله به ندا از جلو، یا برخورد گلوله به آئورت او و یانحوه تشریح صحنه و...) که نادرستی اکثر آنها توسط تحقیقات انجام شده یاصحبتهای سایر شاهدان ماجرا و یا حتی حرف های بعدی خودش معلوم شد.

بگذریم،اما چند درصد از خوانندگان ترجمه های آرش حجازی از آثار پائولو کوییلو میدانستند، وی همان کسی است که در ماجرای قتل ندا آقا سلطان حضور داشته است؟و برعکس، یعنی چند درصد از خیل آدم هایی که قضیه قتل ندا آقا سلطان راتعقیب کردند، می دانستند (یا به این موضوع اهمیت دادند) آرش حجازی یعنیکسی که ظاهراً خود را مطلعترین و نزدیکترین فرد نسبت به حادثه مذکورقلمداد کرده، مترجم و ناشر رسمی آثار پائولو کوییلو بوده است؟ این درحالیاست که تقریباً تمامی شبکه های خارجی انعکاس دهنده مصاحبه های آرش حجازیبه مترجمی وی و ارتباطش با پائولو کوییلو کمترین اشاره را داشته و یااصلاً به آن توجهی نشان ندادند! (یا نگارنده و خیلی های دیگر نشنیدند؟!)این درحالی است که این شبکه ها معمولاً کمترین و بی اهمیت ترین فعالیتادبی و هنری سوژه هایشان را به کوس و کرنا می زنند ولی درمورد آرش حجازیمنحصراً به اینکه وی پزشک بوده و در صحنه حضور داشته، پرداختند!سعيد مستغاثي روزنامه نگار و منتقد سینمایی
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]