عظیم پرمجی فرد ثروتمند و پرقدرت هندی، انسانی خیر و ريیس شرکت ویپرو، یک گروه از مجموعهای از شرکتها است.

یکیاز شرکتهای این گروه ویپرو تکنولوژیز یکی از بزرگترین شرکتهاینرمافزاری در هند است که در لیست 100 شرکت تکنولوژی برتر در جهان نیزقرار دارد. این شرکت همچنین بزرگترین شرکت تامینکننده خدمات تحقیق وتوسعه مستقل در جهان است. پرمجی در سال 2009 با ثروت 7/5 میلیارد دلارهشتادوسومین میلیاردر دنیا و یکی از مسلمانان میلیارد دنیا محسوب بود.

طبقگفته مجله فوربز او در سال 2010 با ثروت 17 میلیارد دلار دومین فردثروتمند هند بوده است. ویپرو از آغاز تاکنون به تولید روغن‎های هیدروژنیآشپزی میپرداخته و بازار کشور هند و بسیاری از کشورهای منطقه را دراختیار دارد. نکته جالب در مورد این کمپانی آن است که اگر چه محصول اصلی واولیه آن روغن‎های آشپزی است، اما در تولید انواع نرمافزار کامپیوتری نیزدر کشور هند جز اولین‎ها به حساب می‎آید. 74 درصد گروه ویپرو در اختیارپرمجی است.

عظیمهاشم پرمجی در 24 جولای سال 1945 در مومبای در هندو در خانوادهای مسلمان متولد شد. پدر او مالک شرکت سبزیجات هند غربی (کهبعدا به ویپرو تغییر نام داد) بود. این شرکت روغن و چربیهای نباتیهیدروژنی تولید میکرد. پدر بزرگ پرمجی نیز پادشاه برنج بورما بود و یکیاز بزرگترین شرکتهای خرید و فروش برنج را در هند پایهریزی کرده بود.

زمانیکه عظیم تحصیلات اولیه را در مدرسه سنت مری در مومبای به پایان رساند برایتحصیل در رشته مهندسی الکترونیک به دانشگاه استنفورد کالیفرنیا رفت، امااو در سن 21 سالگی مجبور شد تحصیل را به خاطر به عهده گرفتن مسوولیتکسبوکار خانوادگی به خاطر مرگ ناگهانی پدر در سال 1968 رها کند. البته اوبعدها پس از بیش از 30 سال تحصیلات خود را در سال 1999 در این رشته تکمیلکرد. پرمجی پس از مرگ پدر در حالی که بسیار جوان بود، مسوولیت رهبری شرکتبزرگ پدرش را بر عهده گرفت، اما او اعتقاد داشت: «برای پرهیز از غرق شدندر آب، شما باید بیاموزید که بسیار سریع شنا کنید» و بنابراين توسعه سريعفعاليتهاي شركت را در دستور كار قرار داد.

کمی بعد پرمجی تمرکزشرکت را از صابون و مواد روغنی به نرمافزار تغییر داد و به این شکل شرکتسبزیجات هند غربی پدر، تبدیل به شرکت محصولات ویپرو، ویپرو تکنولوژی وویپرو کورپوریشن شد. این شرکت تحت رهبری پرمجی گام بزرگی به سوی گسترده ومتنوع شدن برداشت. این شرکت همچنین با شراکت با جنرال الکتریکز شروع بهتولید لامپهای روشنایی و دیگر محصولات مصرفی چون صابون، شامپو، پودر بچهو غیره کرد. واحد کسبوکار نیروی محرکه ویپرو که سیلندرهای هیدرولیک تولیدمیکرد در سال 1975 راهاندازی شد، اما جاهطلبی پرمجی به همین جا ختمنشد. ویپرو با بهره بردن از شکست IBM در بازار هند در سال 1975، به حوزهIT هم وارد شد و به این شکل در تولید سختافزار، توسعه نرمافزار و اقلاممربوط به آن تحت یک امتیاز خاص از سنتینل نیز درگیر شد.

در نتیجهاین فعالیتها، یک شرکت 5/1 میلیون دلاری در صنعت روغنهای خوراکی طی چندسال به یک شرکت متنوع 660 میلیون دلاری تبدیل شد که شرکتهایی در زمینهخدمات، سیستمهای پزشکی، محصولات تکنولوژی و محصولات مصرفی با دفاترمرکزی در کل دنیا داشت. بخش عمدهای از درآمد این گروه از بخش IT است.ویپرو با شرکتهای پیشتاز جهانی چون آلکاتل، نوکیا، سیسکو و نورتل کارمیکند و با شرکت جنرال الکتریک هم مشارکت دارد. این شرکت با بیش از 108هزار کارمند در سرتاسر دنیا درآمدی بالغ بر 6 میلیارد دلار در سال 2010داشته است.

عظیم پرمجی در سال ۲۰۰۰ برای اولین بار در لیست ۲۰ نفراول جهان از نظر ثروت و نفوذ اقتصادی جای گرفت و از آن زمان تاکنون هموارهنام او در فهرستهاي مختلف اقتصادی مشاهده می‎شود. مجله تایمز پرمجی را درسال 2004 جزو 100 فرد تاثیرگذار جهان قرار داد. یکی از مهمترین عناوینیکه طی این سال‎‏ها به او اعطا شده لقب «بیل گیتس هندی» است که در سال ۲۰۰۳اولین بار توسط یک گزارشگر شبکه بی.بی.سی به این نام خوانده شد.

پرمجیازدواج کرده و دو فرزند دارد و ساکن بانگالور است. پسر بزرگ پرمجی، ریشادیکی از مدیران ویپرو و پسر کوچکش تریک با شرکت سرمایهگذاری خانوادگیپرمجی اینوست کار میکند.

عظیم پرمجی دو سال پیش از فعالیتهایروزمره شرکت کناره گیری کرد، اما همچنان ريیس شرکت است. او به خاطر فروتنیو قناعت و کم خرجی، بهرغم داشتن ثروت میلیاردی، شهرت دارد. او یک ماشینمعمولی دارد و با پروازهای ارزان قیمت سفر میکند و ترجیح میدهد به جایهتلهای لوکس در مهمان خانهها اقامت کند. او همچنین بنیاد خیریهای بهنام خودش تاسیس کرده است. پرمجی چند مدرک افتخاری را نیز از آکادمیمانیپال، دانشگاه آلیگار و دانشگاه وسلیان دریافت کرده است.