شبکه ایران: در لیست منتشر شده از سوی فوربس نام "بهومیبول آدولیادج"پادشاه 82 ساله تایلند در صدر دیده میشود که با دارایی 30 میلیارد دلاری،در صدر ثروتمندترین پادشاهان دنیا قرار گرفته است.
نشریه مشهور فوربسفهرست ثروتمندترین پادشاهان جهان را منتشر کرد که در لیست منتشر شده ازسوی این نشریه، نام "بهومیبول آدولیادج" پادشاه 82 ساله تایلند در صدردیده میشود که با دارایی در حدود 30 میلیارد دلار در صدر ثروتمندترینپادشاهان دنیا قرار گرفته است.
پس از آن، نام "سلطان حاج حسن البولکیا"پادشاه 63 ساله برونئی با 20 میلیارد دلار ثروت در رده دوم این فهرست دیدهمیشود که چندی پیش با خرید 48 کیف دستی و 24 نوع چتر دستی از فروشگاهیمعروف در نیویورک، خبرساز شده بود.
در رده سوم این فهرست، نام "عبداللهبن عبدالعزیز" پادشاه 86 ساله عربستان با 18 میلیارد دلار دارایی دیدهمیشود و پس از وی، نام همسایهاش "شیخ خلیفه بن زیاد آل نهیان" امیر 62ساله امارات با 15 میلیارد دلار دارایی دیده میشود که در مکان چهارمثروتمندترین پادشاهان جهان قرار گرفته است.
البته این تنها امیرامارتهای امارات متحده عربی در میان 10 نفر اول این فهرست نیست و "شیخمحمد بن راشد آل مکتوم" حاکم 60 ساله دوبی نیز با 4.5 میلیارد دلار درمکان پنجم این فهرست قرار گرفته تا از دیگر امیرنشین امارات عقبتر نباشد.
پساز این دو امیرنشین و در رده ششم "هانس آدام دوم" پادشاه 65 ساله کشور"لیختن اشتاین" با 3.5 میلیارد دلار قرار گرفته تا پس از وی پادشاه 46ساله مراکش، محمد چهارم با ثروت 2.5 میلیارد دلاری خود، در جای هفتم قراربگیرد.
پس از پادشاه مراکش، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر 58 ساله قطر با 2.4 میلیارد دلار در جای هشتم قرار گرفته است.
درمکان نهم این جدول، شاهزاده 52 ساله موناکو "آلبرت دوم" با یک میلیارددلار قرار گرفته که چندی پیش نامزدی خود را با یک شناگر زن آفریقایی که دررقابتهای شنای المپیک آفریقای جنوبی شرکت کرده بود، اعلام کرد. پس ازشاهزاده موناکو و در رده دهم نیز شاهزاده "کریم آقاخان" 73 ساله با 900میلیون دلار قرار گرفته است.