بزرگترينموزه هنرهای اسلامی جهان در شهر قاهره، پايتخت مصر كه با مشاركت 14 كشورجهان مرمت و بازسازی شده است، طی روزهای آينده افتتاح میشود.
به گزارشخبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از روزنامه مصری «اليوم السابع»، اينموزه با هزينهای بالغ بر 90 ميليون ليره مصری و به همت وزارت فرهنگ مصر ومشاركت 14 كشور جهان تعمير و بازسازی شده و طی روزهای آينده افتتاح خواهدشد.
«صالح عبدالمعز» از مسئولان محلی شهر قاهره در اين باره گفت: موزههنرهای اسلامی قاهره دارای 24 سالن است كه در اين سالنها، اشياء وقطعههای تاريخی باستانی از زمان نبی اكرم(ص) در صدر اسلام تا قرن 18ميلادی نگهداری میشود.
اين موزه براساس معماری اسلامی طراحی و ساختهشده و در مراسم افتتاح آن، شماری از شخصيتهای دينی و فرهنگی مصر وكشورهای مختلف جهان حضور خواهند داشت.