اين تصاوير مربوط به موميائي ولاديمير ايليچ اوليانوف معروف به لنين متولد22آوريل 1870و متوفي 21 ژانويه 1924 در شهر گوركي و رهبر انقلاب كمونيستيسال 1917 روسيه تزاري است. همانطور كه ميدانيد اين انقلاب منجر به سرنگونيخاندان رومانوف ( تزار نيكلاي ) شد و تمام خانواده آنها هم توسط بلشويكهاقتل عام شدند.دقيقا" يادم نيست اما فكر ميكنم اين تصاوير رو از تو سايتجاماسب بر داشتم و اين سايت الان ف ... ر شده . البته نميتونم به طور قطعبگم كه اين جسد موميائي شده يا نه اما به هر حال تصاوير جالب و عبرتآموزيه

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

گروهي كه مسئوليت حفظ و نگهداري موميائي لنين را بر عهده دارند بسيارخبره هستند و حتي در چند مورد اجساد يا موميائي هائي را كه در برخي نقاطمختلف دنيا با نگهداريشون دچار مشكل شدن و خطر نابودي آنها ميره روبوسيله همين گروه از نابودي نجات داده اند. سربلند باشيد.