در گفتوگو با فارس عنوان شد؛
تخشيد: تصميم جديدي براي «قهوه تلخ» گرفته نشده است
خبرگزاريفارس: مدير گروه فيلم و سريال شبكه سه سيما گفت: هنوز تصميم جديدي برايپخش مجموعه تلويزيوني «قهوه تلخ» از تلويزيون گرفته نشده است.

محمودرضاتخشيد در گفتوگو با خبرنگار راديو و تلويزيون فارس درباره سرنوشت پخشمجموعه «قهوه تلخ» از شبكه سه سيما گفت: هنوز هيچ تصميم جديدي براي پخشاين سريال گرفته نشده و همان وضعيت قبلي را دارد.
وي افزود: طي هفتههاي اخير اصلا درباره اين سريال بحث يا جلسهاي گذاشته نشده و تصميم گيري جديدي پيرامون پخش آن گرفته نشده است.
بهگزارش فارس، اين مصاحبه در حالي انجام شده كه اخبار منتشر شده از عدم پخشاين سريال از تلويزيون خبر ميدهد. اين درحالي است كه پيش از اين نيز سعيدرجبيفروتن مديركل دفتر همكاريهاي سمعي، بصري و نمايش خانگي وزارت فرهنگو ارشاد اسلامي در گفتوگو با خبرنگار راديو و تلويزيون فارس در خصوص عرضهسريال «قهوه تلخ» گفته بود: ما فقط مجوز پخش آثار را پس از بازبيني ارائهميكنيم و نقشي در زمان و چگونگي توزيع آثار نداريم، پس نميتوانيم زمانيبراي ارائه آثار به بازار تعيين كنيم.
وي افزود: تا به حال نيز حدود9 قسمت از اين سريال 90 قسمتي به اداره كل سمعي و بصري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي براي بازبيني داده شده و پروانه نمايش اين 9 قسمت هم صادرشده است، اما اين كه سريال در چه زماني توزيع شود بستگي كامل به تصميمتهيه كننده و سازندگان اثر دارد.
به گزارش فارس، «قهوه تلخ» 33بازيگر اصلي دارد و داستان آن با بازي سيامك انصاري در نقش مورخ آغاز شد.او در ابتداي داستان كه در دنياي امروز ميگذرد، يك فنجان قهوه تلخميخورد و با خوردن آن به تاريخ سفر ميكند. او در طول زمان به مورخيتبديل ميشود كه در مرور خاطرات تاريخي خود، هربار دچار مسائلي ميشود كهاين مسائل داستانهاي سريال را رقم ميزند.
«محمدرضا هدايتي» نيز پادشاه اين كاخ است، «علي لكپوريان» نقش مليجك را ايفا ميكند. «ساعد هدايتي» نيز پزشك دربار است.
درمجموعه تلويزيوني «قهوه تلخ» كه به تهيه كنندگي «مجيد آقاگليان» و «حميدآقاگليان» ساخته ميشود، بازيگراني نظير سيامك انصاري، علي لكپوريان،آرام جعفري، سحر زكريا، اليكا عبدالرزاقي، سحر جعفري جوزاني، هادي كاظمي،نادر سليماني، بيژن بنفشهخواه، فلامك جنيدي، سعيد پيردوست، ساعد هدايتي و... ايفاي نقش ميكنند.
داستانهاي مجموعه تلويزيوني «قهوه تلخ» توسطامير مهدي ژوله و خشايار الوند نوشته شده است و مهران مديري در آن نقش يكتاجر ونيزي را ايفا ميكند.
خبرگزاری فارس