کسی که تبعه ایران است ممنوع الورود نیست

بهگزارش خبرآنلاین، اسفندیار رحیم مشایی در کنفرانس خبری دومین کنگرهایرانیان خارج از کشور در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که بعد از ورود یکیاز خوانندگان خارج نشین به ایران انتقاداتی از سوی اصولگرایان و مشخصاامام جمعه موقت تهران بیان شد، آیا در آینده هم باید منتظر شنیدن خبرهایجدید از ورود چهره هایی به کشور باشیم، افزود:ما فضایی را ایجاد کردهایمکه ایرانیان هر زمانی که خواستند می توانند به وطنشان برگردند.[HIGHLIGHT=#92d050]ممکن است کسی ممنوع الخروج باشد، اما ممنوع الورود نداریم [/HIGHLIGHT]و هر ایرانی میتواند وارد کشور شود.

ویبا بیان اینکه کسی که تابعیت ایرانی دارد برای ورود به کشور ویزا نمیخواهد، خاطر نشان کرد: ایرانی ها برای ورود به کشور از کسی اجازه نمیگیرند و از جمله فرد خاصی را که شما به آن اشاره داشتید، ورودش به ماارتباط ندارد.

وی با اشاره به ورود هزار نفر هنرمند، ورزشکار ،تاجر ایرانی در طول سال به کشور، ادامه داد: هزاران ایرانی وارد کشور میشوند و کسی هم مطلع نشده حالا کسی که شهرتی دارد و به واسطه ای مصاحبه ایکه کرده است مطرح شده است و طبیعی است که این موضوع ربطی به نهادها نداردتا در قبال آن پاسخ دهند.