10 نکته عجیب درباره تلسکوپها
خبرگزاری مهر-گروه فناوریهای نوین: امروزه تلسکوپها در دنیایی که به دنبال ناشناخته هایفضاهای دور از مادر زمین می گردد نقش مهمی ایفا می کنند به همین منظور 10نکته عجیب درباره تلکسوپها ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،اولین تلسکوپها چگونه ایجاد شدند و این دستگاههای نجومی برای رسیدن بهتکاملی که امروز دارند چه فرایندهایی را پشت سر گذاشته اند از جملهموضوعاتی است که می تواند مورد توجه علاقه مندان نجوم قرار گیرد.

یکمجله معتبر علمی در سلسله گزارشاتی به نام "20 چیزی که درباره آن نمیدانید" به معرفی مسائل عجیبی درباره موضوعات مختلف علمی پرداخته است کهشاید کمتر کسی شنیده باشد. به منظور جذابیت موضوع خبرگزاری مهر هر شنبهیکی از گزارشها را با ذکر 10 نکته منتشر کند.

در چهارمین بخش از این سلسله گزارشات به بررسی 10 نکته عجیب درباره تلسکوپها می پردازیم:

1-دانش معمول می گوید که "داچمن هانس لیپرشی" اولین تلسکوپ امروزی را در سال1608 اختراع کرد اما براساس افسانه ها این دستگاه سه سال زودتر و به دستکودکانی که با لنزهای یک مغازه عینک سازی بازی می کردند اختراع شد. درحقیقت کودکان در روزهای پیش از ورود کنسولهای بازیهای ویدئویی اغلب از ایننوع بازیها می کردند.

2- تلسکوپها منجر به ایجاد اولین شبکه هایمخابراتی پر سرعت شدند. برای مثال تلسکوپهای کوچکی برای رله کردنسیگنالهای مخابراتی از مسافتهای بسیار دور مورد استفاده قرار می گرفتند.

3-گالیله اولین تلسکوپ را به سوی آسمان چرخاند و موجب کشف قمرهای مشتری وحفره های روی ماه شد. هرچند شواهد اندکی نشان می دهند که تلسکوپ گالیله بهخورشید نیز چشم دوخته است.

4- برای حمل آینه 100 اینچی تلسکوپ هوکربه روی کوه ویلسون در کالیفرنیا نزدیک به 200 مرد با طناب کوهنوردیکامیونی را در یک مسیر پر پیچ و خم هدایت کردند و سرانجام پس از 8 ساعترانندگی به محل مورد نصب آینه رسیدند.

5- تلسکوپ هوکر وجود کهکشانهای دیگر را اثبات کرد و نشان داد که جهان در حال گسترش است.

6-امروزه از یک تلسکوپ اینترنتی منجمان آماتور می توانند از خانه وارد یکرصدخانه روباتیک شوند و بر روی رایانه خود آسمان را رصد کنند.

7- ناسا تلسکوپ فضایی هابل را در سال 1990 با 7 سال تاخیر و یک بودجه دو میلیارد دلاری پرتاب کرد.

8- مجموعه آینه 8 فوتی به طور مداوم به مدت یکسال و با دقت 10 نانومتر جلا داده شد.

9-در سال 1965 دو مهندس به نامهای آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون متوجه میکروامواج ثابت شدند و به این ترتیب میکروامواج کیهانی پس زمینه ای و یا"امواج پس از بیگ بنگ" را کشف کردند. میکروامواج کیهانی پس زمینه ایهمانند "جنگ برفکی" تلویزیونهای آنالوگ قدیمی دیده می شوند.

10- درسال 1960 یک فیزیکدان به نام "ریموند دیویس پسر" از 100 هزار گالون مایعخشک شویی برای نشان دادن ذرات نوترینوی نامرئی که از خورشید جریان مییابند استفاده کرد.پایگاه فرهنگی هنری تکناز