واحد مرکزی خبر: در تازهترین گزارش آماری سایت رسمی آمار و ارقام تکواندوجهان ، برترین تکواندوکاران تاریخ این ورزش را تا پایان ماه ژوئن اعلامکرد که بر این اساس، هادی ساعی در رده دومین تکواندوکار برتر جهان قراردارد.

در بررسی این سایت مجموعا ١٠٥٤٩ تکواندوکار از نخستین دورهبرگزاری مسابقات رسمی تکواندو در جهان مورد بررسی قرار گرفتهاند که مطابقبا تعداد مدال ها و عناوین کسب شده، هادی ساعی پرافتخارترین تکواندوکارالمپیکی ایران با کسب ٩٢٩ امتیاز، پس از استیون لوپز در رده دوم برترینتکواندوکاران تمامی ادوار تکواندو در هر دو گروه مردان و بانوان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، استیون لوپزاز آمریکا نیز با کسب ١٠٧٨ امتیاز در صدر بهترین های جهان جای دارد.

بحریتانریکلو (ترکیه) با ٨٥١، آنتونیو خوان راموس (اسپانیا) با ٧٥٨، ویکتوراسترادا (مکزیک) با ٦٧٠، پاسکال ژنتیل(فرانسه) ٦٦٥، چو مو ین (تایوان)با ٦١١، گابریل اسپارزا (اسپانیا) با ٥٧٩ امتیاز عناوین سوم تا هشتم رادر اختیار دارند.

ضمن اینکه کره جنوبی به عنوان مهد تکواندوی جهان،در بین ١٠ تکواندوکار برتر تمامی ادوار دو نماینده دارد که به ترتیببا٥٦٢ و٤٩٠ امتیاز در ردههای ٩ و ١٠ قرار گرفتهاند.

کارنامه ٥ تکواندوکار برتر تمام ادوادر تاریخ طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سایت رسمی آمار و ارقام تکواندو به این شرح است:

١- استیون لوپز متولد: ١٩٨٧ ( امریکا)

تعداد حضور در مسابقات رسمی (قاره ای، جهانی و المپیک): ٢١ حضور

وزن مبارزه: پنجم، ششم و هفتم

عناوینمهم: المپیک: طلا ٢٠٠٠ و ٢٠٠٤ ، برنز ٢٠٠٨ / قهرمانی جهان :طلا ٢٠٠١ ،٢٠٠٣ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩ / جام جهانی: طلا ١٩٩٧ ، برنز ١٩٩٨ و٢٠٠٢

٧٢ مبارزه (٦٦ برد)

جمع امتیازات تکنیکی کسب کرده:182 امتیاز

میانگین امتیازات مثبت در هر مبارزه: ٥ و ٢ امتیاز در هر بازی

جمع امتیازات تکنیکی از دست داده: ٥٤ امتیاز

میانگین امتیازات منفی در هر مبارزه:75/٠ امتیاز

امتیاز نهایی در رنکینگ: ١٠٧٨ امتیاز

٢- هادی ساعی متولد: ١٩٧٦/٠٦/١٠ ( ایران)

وزن مبارزه: پنجم و ششم

تعداد حضور در مسابقات رسمی (قاره ای، جهانی و المپیک): ٢٣ حضور

عناوینمهم: المپیک:طلا ٢٠٠٤ و ٢٠٠٨ ، برنز٢٠٠٠ / قهرمانی جهان: طلا ١٩٩٩ و٢٠٠٥ ، نقره ٢٠٠٣ ، برنز ٢٠٠٧ /جام جهانی: طلا ١٩٩٨، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ و٢٠٠٢

تعداد مبارزه در مسابقات رسمی: ٨٠ بازی (٧٢ برد)

جمع امتیازات تکنیکی کسب کرده: ٣٧٣

میانگین امتیازات مثبت در هر مبارزه: ٦ و ٤ امتیاز در هر بازی

جمع امتیازات تکنیکی از دست داده: ٢١٣

میانگین امتیازات منفی در هر مبارزه: ٧ و ٢

امتیاز نهایی در رنکینگ: ٩٢٩امتیاز

اسامی تکواندوکاران برتر ایرانی که در جمع ٥٠٠ تکواندوکار برتر جهان قرار گرفتهاند، به تفکیک رتبه در پی می آید:

٢٣- بهزاد خداداد: ٤٣٧ امتیاز

٢٤- یوسف کرمی: ٤٢٤ امتیاز

٣٠- مهدی بی باک: ٤٠٤ امتیاز

٤٢- مجید افلاکی: ٣٦٧ امتیاز

٦٨- محمد باقری معتمد: ٣٠٠ امتیاز

١٠٣- امید غلامزاده: ٢٥٤ امتیاز

١١٠- علی تاجیک: ٢٤٨ امتیاز

١١٧- فیض الله نفجم: ٢٣٨ امتیاز

١٣٣- بیژن مقانلو: ٢٢٠ امتیاز

١٤١- علیرضا نصر آزادانی: ٢١٦ امتیاز

١٤٤- مرتضی رستمی: ٢١٣ امتیاز

١٦٨- رضا نادریان: ١٩٩ امتیاز

١٨٥- محمدرضا مهدیزاده: ١٨٥ امتیاز

٢٥٥- حسین تاجیک: ١٤٨ امتیاز

٢٩٧- وحید عبداللهی: ١٣٦ امتیاز

٣٩٢- سید مهرداد رکنی: ١١١ امتیاز

٣٩٨- کوروش رجلی: ١١٠ امتیاز

٤٠٢- فرزاد عبداللهی: ١١٠ امتیاز

٤٢٨- فرزاد ذرخش: ١٠٦ امتیاز

٤٣٤- سید حسن زاهدی: ١٠٥ امتیاز

٤٤٣- هادی افشار: ١٠٤ امتیاز