حمله ويروس نويسان به سيستم عامل ويندوز كه چندي قبل توسط يك كرم اينترنتيتشديد شده بود، با وارد عمل شدن برخي ويروس نويسان جديد وارد مرحله جديديشده است.

به گزارش آي دي جي، شركت امنيتي Eset هشدار داد كه اينحملات در صورت عدم پيشگيري در آينده گسترده تر هم خواهد شد و كاربران وخود مايكروسافت بايد مساله را كاملاً جدي بگيرند.

Eset روز گذشتهاز شناسايي دو نرم افزار مخرب تازه خبر داده بود كه از ضعف ويندوز درزمينه پردازش فايل هاي .link سوءاستفاده مي كنند.

كرم Stuxnet اولين كرمي بود كه براي سوءاستفاده از اين آسيب پذيري طراحي شده بود.

اينكرم پيچيده اولين بار در ماه گذشته بر روي سيستمهاي رايانه اي در ايرانشناسايي شد. Stuxnet سيستم هايي را هدف مي گرفت كه از نرم افزار مديريتكنترل سيستم صنعتي شركت زيمنس استفاده مي كردند.

اگر چه زيمنس برايرفع اين مساله يك وصله به روزرسان امنيتي عرضه كرد، اما از آنجا كه ويندوزهنوز مشكل ياد شده را رفع نكرده كرم مذكور كماكان به فعاليت مخرب خودادامه مي دهد.

كرم جديدي كه با سوءاستفاده از اين آسيب پذيري طراحيشده مربوط به چيني ها است و دست به سرقت كلمات عبور كاربران مي زند. اينكرم از پيچيدگي كمتري در مقايسه با Stuxnet برخوردار است.