کشف سیاره در نزدیکی خورشید
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

دانشمندان از کشف سیارهای خبر دادند که به قدری به خورشید نزدیک است که سطح آن بخار میشود
اين سياره ظاهری شبیه به ستاره دنباله دار دارد.
بهگزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، اینسیاره اوسایروس نام دارد و بخشی از منظومه شمسی محسوب نمیشود.
سیاره اوسایروس صدو پنجاه و سه سال نوری با زمین فاصله دارد.
اینسیاره هر سه و نیم روز یک بار در مدار خورشیدی خود گردش میکند که در اینصورت، سرعت آن حدود بیست و پنج بار بیش از سیاره عطارد است که نزدیکترینسیاره به خورشید محسوب میشود.
سرعت سیاره کشف شده به حدی است که دمای سطح آن به دوهزار درجه سانتیگراد میرسد.
منبع:همشهری