السلامعلیک یا سلطان ابراهیم یا امامزاده سلطان ابراهیم اول سلامتی پدر و مادرمدوم اینکه تربیت معلم سال اول یعنی سال 88 من و سارا قبول بشویم سال سوممتوسطه شاگرد اول شوم و معدل کتبی ام بالاتر از 18 باشد آرزوی پدر و مادرمرا که دوست دارند پسر داشته باشند برآورده کن دعای کوثر را مستجاب کن خالهفخری و الهام و عمه اکرم را خوشبخت کن ازدواج کنند آرزوی محسن را بر آوردهکن مادرم را شفا بده زندگی پدر و مادر بزرگم را سر و سامان بده به مصطفیکمک کن که دانشگاه هر رشته ایی که می خواهد قبول شود عاطفه فائزه و زینبدر درس موفق باشند و در آینده کاره ایی شوند یا سلطان ابراهیم دعاهای داییمالک -ابوذر -رسول سلطان مادر بزرگ و پدر بزرگهایم زیبا -حکمت -علی-کرامت- ولی -صالح -مژگان -شیما- لیلا- اکرم- فرخنده -رعنا- مرضیه -مریم-زهرا- بصیر- مرضیه- صدیقه-- ساهره -بهاره- سیمین -صدری- سمیه -سیما -شمایل-صفیه -خاور- مینا- عمه شاه گلی کسری- فروزان -معصومه -محسن- دایی صادق-هما- اکرم

همه اینها فقط با 500 تومان؟!