پيشنهاداتي براي عدم ترشيدگي دوشيزگان محترم

1-يقه اولين خواستگار رو بچسبيد كه شايد تنها شتر بخت شما باشه

2-ناز و لفت و ليس رو بذاريد كنار

3-در معرض ديد باشيد، گذشت اون زمان كه ميگفتن: من اون دختر نارنج و ترنجم كه از آفتاب و از سايه مي رنجم

4-سن ازدواج رو بيارين پايين، همون 17 يا 18 خوبه. بالاتر كه برين همچين بگي نگي از دهن ميافتين

5-تموم دوست پسراتونو تهديد به ازدواج كنيد، اگه موندن چه بهتر، نموندن دورشون رو درز بكشيد

6-دعاي باز شدن بخت رو دور گردنتون آويزون كنيد، يه وقت كتابشو دور گردنتون آويزون نكنيد كه گردن لطيفتون كج ميشه

7-پسرهاي فاميل بهترين و در دسترسترين طعمهها هستند، رو هوا بقاپيدشون

8-رو شكل و شمايل ظاهري پسرها زياد حساسيت به خرج نديد، پسرهاي خوشگل، هستن دچار مشكل

9-توي اجتماع بر بخوريد، با مردم قاطي شيد، با ننه صغرا و بيبي عذرا نشست و برخاست كنيد، همينا هستن كه شادوماد ميسازن واستون

10-يهكم به خودتون برسيد، منظورم آرايش و برداشتن زير ابرو و ريمل و پودر وسايه و كرم شب و روز و ماسك خيار و فر مژه و خط لب و خط چشم و... نيست.حداقل قيافه يه آدم رو داشته باشيد

11-در پوشش دقت كنيد، لباسچسب و كوتاه فقط آدماي بوالهوس رو دورتون جمع مي كنه، يه پوشش سنگين واندكي رنگين با حفظ معيارهاي دوماد پسند بهترينه

12-مهمون كه مياد قايم نشيد، چاي ببريد، پذيرايي كنيد، خلاصه يه چشمه بياين كه بعله ما هم هستيم

13-سعيكنين از هر انگشتتون هفت نوع هنر بباره كه مامانه بتونه جلوي در و همسايهقر و قميش بياد كه دخترم قربونش برم اينجوريه و اونجوريه

14-تامامانه و باباهه ميگن دخترمون ديگه وقته عروسيشه مثل لبوي نپخته سرخ نشينو در بريد، در حركات و سكناتتون اين نظر رو تاييد كنيد و دنبالشو بگيريد

15-بلاخرهاگه خداي نكرده ميخواين جزو اون يك ميليون و هفت صد هزار دختر بي شوهرنباشيد (تازه اگه همه پسراي اين مملكت دوماد شن، كه نمي شن) هر چي داريد،رو كنيد، منظورم اعضا و جوارحتون نيست منظورم كمالات و هنر مندياتتونه

16-واينو بگم كه از هيچ دوره زندگيتون به اندازه وقتي كه با نامزد محبوبتونزير سايه درخت توي يه پارك خلوت داريد معاشقه مي كنيد لذت نخواهيد برد،حالا به بعدنش كار ندارم

17-و آخرين توصيه اينكه عوض اينكه تويجريانات عشقي خيابوني و زودگذر غرق بشيد و مثل كبك سرتونو زير برف كنيد يهخورده به فكر زندگي آيندهتون بشيد و اينقدر از اين دست به اون دست نريدچون كثيف ميشيد می پکید .