یکی از پایگاههای خبری آمریکا، اسامی زنان میلیاردر زیر 40سال جدید جهان را اعلام کرد.

بهگزارش فوربس، در راس این افراد، فردی به نام سالی سوکربرگ آلمانی قراردارد و پس از او، دختر رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در رده دومایستاده است.


فوربسافزود: هیند حریری، دومین میلیاردر دنیاست که تنها با 24 سال سن در اینموقعیت مالی قرار گرفته است و بنا به گفته خودش آنقدر پروژه اقتصادی داردتا بتواند جای اوپرا وینفری را نیز بگیرد.

هیند حریری در گفتگویاخیر خود با فوربس گفت: اینکه توانسته ام به عنوان دومین دختر سرمایه دارجهان مطرح شوم به تنهایی کافی نبود و بیشتر در این مورد که ثروتمندترینتحصیل کرده جهان هستم، خودم و خانواده ام خوشحال هستیم.

وی برایخاتمه دادن به مشکلات حاشیه ای بعد از انتشار این خبر به فوربس گفت: اخیرابا یک میلیاردر لبنانی نامزد کرده ام و قبل از سال نو میلادی نیز ازدواجخواهیم کرد.

نفر سوم میلیارد های خانم زیر 40 سال جهان، زنی 26ساله چینی به نام یانگ هویان است که مدرک لیسانس خود را در چین گرفته وبرای ادامه تحصیل نیز به اوهایوی آمریکا رفته است. وی با دریافت 58 درصداز سهام شرکت رئال استیت به این عنوان نایل آمده و همچون حریری برای رفعمزاحمت های خواستگاران اعلام کرده که دیگر مجرد نیست و کسانی هم که باورنمی کنند می توانند با تایپ نام او در سایت YOUTUBE، فیلم عروسی اش رامشاهده کنند.

جالب اینجاست که چهار نفر بعدی حاضر در لیستپولدارترین زنان زیر 40سال جهان همگی ترکیه ای هستند که سه نفر از آنها دریک خانواده قرار دارند.

نفر چهارم در این لیست، جوان ترین دخترآیدین دوغان و سیما ایشیل دوغان است که اتفاقا هر دو آنها هم میلیاردرهستند. بیگمهان دوغان فرالیالی 31 ساله که جوانترین دختر این خانواده است،از دانشگاه استنفورد انگلیس فارغ التحصیل شده است.

خواهر بزرگتربیگمهان به نام هانزاده دوغان بوینر با 36 سال سن در رده پنجم ایستاده وبا نایب رییسی خواهرش در شرکت رسانه ای که پدرشان راه اندازی کرده، موفقبه کسب این رتبه شده است.

رتبه ششم نیز متعلق به وصلت دوغانسابانجی است که با 37 سال سن و دارا بودن عنوان سردبیری در روزنامه هاینیویورک تایمز و وال استریت ژورنال و اخیرا پذیرش پیشنهاد سردبیری روزنامهحریت ترکیه، علاوه بر دارا بودن لقب ثروتمندترین زن زیر 40 سال جهان، بهنام پرمشغله ترین زن ثروتمند دنیا نیز معروف شده است.

نکته جالبتوجه در مورد این زن اینکه وی دارای دو فرزند نیز هست ، با علی اسماعیلسابانجی از میلیاردرهای مرد ازدواج کرده و بنا به گفته خودش فقط 3 ساعت میخوابد و روزانه 15 ساعت کار می کند.

نفر آخر در لیست هفت نفرهموجود، بزرگترین خواهر خانواده دوغان به نام آرزوهان دوغان یالجینداق استو حدوداً 40 ساله است و بر کارهای تمام خواهرانش نظارت می کند.

نکته حائز اهمیت اینکه هیچ یک از افراد نامبرده بالا حاضر نشده اند میزان دارایی خود را علنی کنند.

منبع: اینترنت