گزارش فارس از هدفگذاريهاي درست صداوسيما در نيمه مياني سال؛
رونق سريالهاي ايراني، شبكههاي فارسيزبان خارجي را خاموش كرد
خبرگزاريفارس: در شروع تابستان 89، با هدفگيري و برنامهريزيهاي صحيح رسانه مليدر توليد و پخش سريالهاي ايراني از شبكههاي مختلف، شبكههاي فارسيزبانخارجي در رسيدن به اهداف خود به ناكامي محسوسي رسيدهاند.
بهگزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، طي سالهاي اخير، برخي گردانندگانشبكههاي تلويزيوني در آن سوي آبها تصميم گرفتند تا با فارسي كردن برخيبرنامههاي خود مخاطبان ايراني را به خود جذب كرده و كمكم آنها را مطابقميل و سليقه خود و به دور از عقايد اسلامي تربيت كنند.
بنابراينگزارش، يكي از اين شبكههاي فارسي زبان كه در مقطعي (همزمان باراهاندازي) توانست گوي رقابت را از ساير رقباي هم طرازش بربايد، شبكهفارسي وان بود كه متعلق به فردي به نام روبرت مرداك (معروف به امپراطوررسانهاي) است، كه يك يهودي استراليايي و چهارمين مرد ثروتمند آسيا است.دفتر مركزي اين شبكه در هنگكنگ قرار دارد و توسط كمپاني معروف استار،متعلق به نيوز كورپريشن واقع در نيويورك و با همكاري شركت افغاني موبيمتعلق به خانواده محسني اداره ميشود. مالك شركت نيوز كورپوريشن نيز روبرتمرداك است.
اين شبكه در كنار شبكههاي ديگري نظير پرشيا امبيسي،پرشيا تيوي، جم و پيامسي با پخش انبوهي از برنامههاي تفريحي؛ اعم ازفيلمهاي سينمايي، موزيك ويدئو، دوربين مخفي، سريال و... تلاش كردند تامخاطبان فارسي زبان را متعلق به خود كرده و آنها را بهويژه ساكنان ايرانزمين را از برنامههاي رسانه ملي دور كنند.
نقطه مورد هدف اينشبكهها نيز بيشتر خانواده به عنوان ركن اصلي در جامعه ايراني اسلامي است.اين شبكهها تلاش كردند تا با پخش برنامههايي مغاير موازين ديني و اخلاقيمردم آنها را به سمت خود جذب كرده و در دراز مدت تاثير غيرقابل جبراني درنوع تفكر و نگاه اجتماعي مردم بگذارند. كار تا جايي پيش رفت كه در اينميان شبكه پيامسي كه فقط در طول روز اقدام به پخش موزيك ويدئو ميكند،شبكهاي با نام پيامسي فاميلي راهاندازي كند و در اين عرصه ازفارسيوان جا نماند.
اما درست در همين مقطع كه اين شبكهها به خيالخام خود توانستهبودند مخاطبان ايراني را به خود جذب كنند، مديران رسانهملي وارد عمل شده و با برنامهريزي جديد، راه نفوذ سريالهاي بيمحتوا وضدخانواده اين شبكهها را بست.
به گزارش فارس، صداوسيما با آغاز سال89 و رسيدن فصل امتحانات مدارس و دانشگاهها، توقفي در پخش برنامههاينمايشي خود ايجاد كرد تا قشر جوان خانواده زمان كمتري با آن سپري كند ودرست در همان زمان اقدام به ساخت چندين سريال كرد و درست در همان زمان كهشبكههاي فارسي زبان به خاطر فضاي خالي ايجاد شده در رسانه ملي به خاطرفصل امتحانات خود را برنده اين عرصه ميپنداشتند، رسانه ملي از ابتدايتيرماه با پخش سريالهاي متعدد خانوادگي، با رعايت موازين اخلاقي و اسلاميو همچنين بيان معضلات و مشكلات روز جامعه فعلي ايران كه شايد بسياري ازخانوادهها با آنها درگير باشند، توانست گوي سبقت را با اختلافي بسيارفاحش بربايد و صدرنشين اين جدال نابرابر شود.
درحال حاضر، شبكههايمختلف سازمان صداوسيما با رياست سيدعزتالله ضرغامي با برنامهريزيهايصحيح خود و ايجاد شبكه مجازي سريال به شيوهاي عمل كردهاند كه مخاطبانايراني اعم از كودك، نوجوان، جوان، ميانسال و سالمند، از اين شيوه راضيهستند و تلويزيون در تابستان 89 توانست مانند سالهاي گذشته كه خبري ازماهواره و اينترنت نبود و همه خانوادهها فقط چشم به تلويزيون داشتند،خانوادهها را گردهم جمع كرده و آنها را پاي سريالهايي با مضامين وداستانهايي كه از دل جامعه ايراني برميآيند، بنشاند.
اين رويكردقطعا بر اساس رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در تقويت برنامههاي نمايشيسيما، در آيندهاي نزديك خواهد توانست با استفاده از نيروهاي حرفهاي درعرصه توليد برنامههاي نمايشي، با هجمههاي روزافزون شبكههايفارسيزبان، يكي پس از ديگري مقابله كند.
به گزارش فارس، در اولينماه تابستان 89 از جمله سريالهايي كه تلويزيون براي ساعات بعد از ظهر وشب خود كه با مخاطبان بيشتري مواجه بوده است، ميتوان به آثار زير اشارهكرد:

**«كمربندها را ببنديم»
مجموعه طنز «كمربندها را ببنديم» در پخش دوم خود، در 90 قسمت 40 دقيقهاي از يكشنبه 13 تير ساعت 19:45 به روي آنتن شبكه سه رفت.
بنابراين گزارش، پيمان قاسمخاني، ريما رامينفر، محراب قاسمخاني و خشايار الوند داستانهاي اين سريال را نوشتهاند.
درمجموعه طنز «كمربندها را ببنديم» بازيگراني نظير فتحعلي اويسي، اميرجعفري، رضا فيض نوروزي، سعيد آقاخاني، داريوش موفق، جلال پيشوايان و...ايفاي نقش كردهاند.
در خلاصه داستان اين سريال آمده است: جواني بهنام رامين عاشق دختر آقاي ملكي صاحب يك فرودگاه خصوصي ميشود ولي آقايملكي حاضر به ازدواج اين دو نيست. پس از اتفاقاتي، رامين براي رسيدن بهخواستههايش اقدام به هواپيماربايي ميكند و درگيري بين رامين و آقاي ملكيو هر يك از مسافرين حاضر در هواپيما داستاني ميآفريند كه ...
اين سريال در سال 83 از شبكه سه سيما پخش شد و توانست مخاطبان بسياري را پاي تلويزيون بنشاند.

**«تاوان»
مجموعه تلويزيوني «تاوان» در 20 قسمت 45 دقيقهاي با سه شب پخش در هفته به روي آنتن ميرود.
اين سريال با داستاني از عليرضا معتمدي و آرش برهاني در روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 20:45 از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.
بازيگرانينظير پژمان بازغي، رضا رويگري، مينا لاكاني، مريم كاوياني، مهرداد ضيائي،سارا خوئينيها، شهنام شهابي، مهران رنجبر، كيانوش گرامي، رامتين راستاد،آشا محرابي، احمد ساعتچيان، كاظم هژيرآزاد، مختار سائقي، آزاده رياضي، فرجالله گل سفيدي، شاهعلي سرخاني، جعفر عروجي، فريما ارباب و ... در اينسريال ايفاي نقش كردهاند.
در خلاصه داستان سريال «تاوان» آمده است:پويان جوان شهرستاني است كه پس از دريافت مدرك ليسانس مديريت، در شركتياستخدام ميشود كه مرجان اميني مديريت آن را به عهده دارد. مرجان كه ازهمسرش سعيد مدتهاست جدا شده و پسر بزرگي به نام هومن دارد، شرايط روحيمناسبي نداشته و به شدت احساس تنهايي ميكند. پويان به او پيشنهاد ازدواجميدهد و مرجان كه تصور ميكند اين ازدواج آرامش را به او باز خواهدگرداند، ميپذيرد و...
ساير عوامل مجموعه تلويزيوني «تاوان» عبارتنداز: مديرتوليد: جعفر عروجي، دستيار اول كارگردان و برنامهريز: روزبهسجادحسيني، مدير تصويربرداري: محمد ناصري، طراح گريم: سودابه خسروي،صدابردار: منصور شهبازي، طراح صحنه و لباس: منصوره يزدانجو، عكاس: نادرفوقاني، منشي صحنه: فهيمه كرمي، تدوين: مستانه مهاجر و صداگذار: فرامرزابوالصدق.

**«باغ شيشهاي»
درسريال «باغ شيشهاي» پخش آن از ماههاي پيش آغاز شده، فرامرزقريبيان(قربان)، مهتاج نجومي (همسر قربان ـ مهرانگيز)، هومن برقنورد (پسرقربان ـ ايرج)، محسن حسيني (سرايدار ـ كيكاووس)، خاطره حاتمي(دختر قربان ـسپيده)، شهرام قائدي (پسر قربان ـ ظفر)، يوسف تيموري (مورد اعتماد قربان ـسامان)، عباس جمشيديفر(روح پدر قربان)، نعيمه نظام دوست (عروس قربان ـالهام)، سالار دريامج (پرويز)، الهام شكيب(رعنا) و والا شهيدي (نوه قربان)به عنوان بازيگر حضور دارند.
در خلاصه اين سريال آمده است: روح پدر«قربان نعلبنديان» به خواب او آمده و ميگويد كه يك نفر از نزديكترينافراد به قربان درصدد نابودياش است. قربان به تمامي اعضاي خانواده شكميكند و اين شروع بحران در خانواده نعلبنديان است...
ديگر عوامل اينسريال عبارتند از: نويسنده: امير عباس پيام، تصويربرداران: امير احمدپور،رضا آزادي، ميثم مظلومي، صدابردار: ناصر انتظاري، تدوين: مهدي مظلومي،تهيهكنندگان: الهام ابراهيمي، حسين عرفاننژاد.

**«زير هشت»
پخشمجموعه تلويزيوني «زير هشت» به كارگرداني «سيروس مقدم» از روز 20 تيرماهساعت 22:15 به روي آنتن شبكه اول سيما رفت، اما به دليل درخواست مخاطبانشبكه يك براي پخش زودتر اين سريال، «زير هشت» از امشب، هرشب ساعت 22 بهروي آنتن ميرود.
بنابراين گزارش، بازيگراني نظير امير جعفري،پانتهآ بهرام، كامران تفتي، كتايون اميرابراهيمي، آرش مجيدي، مريمبوباني، آناهيتا افشار و... در كنار آتيلا پسياني نقشهاي اصلي اين كار رابازي ميكنند.
اين سريال پس از «نرگس» و «رستگاران» تازهترين مجموعه هر شبي سيروس مقدم به حساب ميآيد.
آخرين كار سيروس مقدم سريال «چارديواري» است كه در نوروز 89 روي آنتن رفت.
«زير هشت» توسط الهام غفوري براي گروه فيلم و سريال شبكه اول سيما تهيه ميشود.
عواملاصلي اين سريال عبارتند از: مدير توليد: سيدرسول سيدحاتمي، مديرتصويربرداري: امير معقولي، صدابردار: سعيد احمدي، طراح گريم: مجيداسكندري، مدير تداركات: محمود اتحادي، برنامهريز: فهيمه كمالي، دستياراول كارگردان: سهيل بيرقي، منشيصحنه: فرشته عروجي و...

**«فاصلهها»
پخش مجموعه تلويزيوني «فاصلهها» از روز 9 تير هر شب ساعت 23 آغاز شد و تكرار اين سريال روز بعد ساعت 17:55 به روي آنتن ميرود.
اين سريال در 50 قسمت 35 دقيقهاي توليد شده و پيشتر قرار بود از اول تيرماه از شبكه سه سيما پخش شود.
بازيگرانيكه در اين سريال ايفاي نقش ميكنند، عبارتند از: دانيال حكيمي، فاطمهگودرزي، حسن جوهرچي، شاهرخ استخري، مريم كاوياني، بهاره افشاري، نيماشاهرخ شاهي، رضا توكلي، احمد قاسمي، پندار اكبري، روشنك گرامي، آزادهمهديزاده و ...
ساير عوامل اين سريال عبارتند از:
نويسنده:مسعود بهبهانينيا، جانشين توليد: محمود مقدسي، تصويربردار: سهيل نوروزي،تدوين: امين عابدي، موسيقي: آرمان موسيپور، صدابردار: مهدي آزادي، طراحصحنه و لباس: فرهاد عزيزي فرد، طراح چهرهپردازي: محمدرضا قومي، دستياراول كارگردان: امير سليماني، برنامهريز: محمد حمزهاي، دستيار دومكارگردان: علي مرعشي، دستيار سوم كارگردان: هديه نصيري، منشي صحنه: آتوساشاه سياه، تصويربردار پشت صحنه: مهدي حيدري، عكاس: ايران انتظام، مديرمالي: محبوبه بختياري، روابط عمومي: طيبه محمدي رهنما، پشتيباني: سيدمجتبي مؤمني، مشاور فيلمنامه: محمدرضا شجاعي، مجري طرح: مؤسسه فرهنگي هنريوصف صبا.
در خلاصه داستان سريال «فاصلهها» آمده است: محسن (دانيالحكيمي) با پسرش سعيد (شاهرخ استخري) بر سر مسائل روزمره اختلاف فراواندارند و اين اختلاف تا جايي پيش ميرود كه سعيد تصميم ميگيرد از خانهفرار كرده و ...

**«پيامك از ديار باقي»
پخشدوم سريال تلويزيوني «پيامك از ديار باقي» به تهيه كنندگي «سيد اميرسيدزاده» كه در نوروز سال 87 به روي آنتن رفته بود از هفته گذشته آغاز شد.
اين سريال كه با مخاطبان بسياري در زمان پخش خود مواجه شد، نيمهشبها از شبكه يك سيما پخش ميشود.
محمدرضا شريفينيا، افسانه بايگان، شيلا خداداد، حميد لولايي، رضا شفيعي جم،حامد كميلي، نادر سليماني فرد، سروش گودرزي، آرام جعفري، رامين راستاد،سوسن مقصودلو، افشين سنگچاپ، فخرالدين صديق شريف، عزت الله مهرآوران، رضابنفشه خواه و كريم قرباني در اين سريال ايفاي نقش كردهاند.
سايرعوامل توليد اين سريال نيز عبارتند از:نويسنده: محسن تنابنده، جانشينتهيه: علي ياور، بازيگردان: سعيد آقاخاني، مدير تصويربرداري:امير معقولي،طراح گريم: مجيد اسكندري، طراح صحنه و لباس: مهدي بداقي، برنامه ريز:الهام غفوري، صدابردار: علي احمدي، تدوين: خشايار موحديان، موسيقي متن:حميدرضا صدري، ميكس و صداگذاري: اكبر توكلي، مدير توليد: مجتبي متولي،تيتراژ: ساسان توكلي، جانشين توليد: مرتضي متولي، منشي صحنه: فهيمه كمالي،امور مالي: وحيد رضا شفيعي، دستيار اول كارگردان: افشين سنگ چاپ، دستياردوم كارگردان: امين وجگاني و دستيار صحنه و لباس: مهدي سعيدي.

## گزارش از: مريم فيروزفر
خبرگزاری فارس