شرکت «نیکون» سال گذشته درخواست کوچکی از جانب ناسادریافت کرد تا تعدادی از دوربینهای دیجیتال D3S خود را به همراه هفت لنزAF-S NIKKOR 14-24 mm برای سفر به فضا آماده و تولید کند تا این دوربینهادر ماموریت خطیر تصویربرداری مستند از پدیدههای مختلف فضایی و زمینی مورداستفاده قرار گیرند.

به گزارش مهر، این درخواست مورد استقبال نیکونقرار گرفت؛ زیرا در صورتی که شرکتی بخواهد کیفیت و دوام دوربینهای خود رادر شرایط کم نور به رخ بکشد چه فرصتی بهتر از اینکه مشتری مانند سازمانناسا داشته باشد؟

اکنون تعداد زیادی از ساکنین زمین این فرصت رادارند تا تصاویر خیره کنندهای که توسط ساکنان ایستگاه فضایی بین المللیاز زمین به ثبت رسیده است را مشاهده کنند. تاکنون ناسا با کمک دوربینها وتجهیزاتش در حدود 700 هزار تصویر به ثبت رسانده و تواناییهای حذف نویزهایتصویری دوربین D3S نیکون را به همراه قدرت آن در عکسبرداری در محیطهای کمنور به نمایش گذاشته است.

وسعت بالای دامنه حساسیت نوری یا ISO ایندوربین از ویژگیهای منحصر به فرد آن به شمار میرود که علاوه بر پوششدادن حساسیتهایی از 200 تا 12800، این دوربین میتواند برای عکسبرداری باحساسیت نوری برابر ISO 102400 یا حساسیتی برابر 100 تنظیم شود.

بااین همه یکی از مشکلات عکاسی در ایستگاه بینالمللی این است که عکاسنمیتواند قطعات مورد نیازش را به راحتی در کیف مخصوصش جا به جا کند زیرااین قطعات در صورت شناور شدن میتوانند به خود یا به تجهیزات ایستگاه صدمهجدی وارد کنند و از این رو باید کاملا در جای خود بسته شده باشند.

ناسادر کنار مجموعهای از تصاویر زیبایی که توسط این دوربین به ثبت رسیده،لیستی از مجموعه تجهیزات عکاسی که هم اکنون در مدار زمین در حرکت است رانیز منتشر کرده است:

- یک دوربین دیجیتال SLR عادی و تجهیز نشده نیکون D3S

- هشت دوربین SLR ارتقا یافته نیکون D2Xs

- 36 لنز NIKKOR از جمله سه لنز تله (Teleconverter)

- هفت فلش SpeedLight SB-800

- چهار چشمی D2Ws ویژه برای دیدن از میان کلاههای فضایی

رابطهمیان ناسا و شرکت نیکون از سال 1971 از زمان ماموریت آپولو 15 آغاز شدهاست. در ادامه تعدادی از تصاویر فضایی که توسط تجهیزات عکاسی این شرکت بهثبت رسیده است را مشاهده خواهید کرد:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]