هندبال لوئیس سوآرز که مانع صعود غنا به مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای جامجهانی 2010 شد در جمع صحنههای شرمآور تاریخجامهای جهانی ثبت شد.

در ادامه 10 صحنه شرمآور تاریخ جامهای جهانی را بررسی میکنیم:

1. گل با دست دیهگو مارادونا: آرژانتین - انگلیس؛ یکچهارم نهایی جامجهانی 1986

درنیمهنهایی جامجهانی مارادونا و پیتر شیلتون دروازهبان سه شیرها هر دودر محوطه جریمه انگلیس برای ضربه زدن به توپ به هوا بلند شدند که مارادوناتوپ را با دست با زیرکی هر چه تمامتر وارد دروازه کرد. او هرگز از اینحرکت خود ابراز پشیمانی نکرد و آن را دست خدا نامید.

2. گل با دست تییریآنری: فرانسه - ایرلند؛ مقدماتی جامجهانی 2010

درلحظات پایانی وقت اضافه، ایرلند با توجه به قانون گلزده در خانه حریف درآستانه صعود به جامجهانی 2010 آفریقایجنوبی قرار دارد. تییریآنری درمحوطه جریمه دو بار از دستش برای مهار توپ استفاده میکند توپ را برایویلیام گالاس به دهانه دروازه میفرستد تا ضربه سر گالاس گل پیروزی بخش رابرای خروسها به ارمغان بیاورد.

3. حرکت غیرورزشی هارالد شوماخر: آلمان غربی - فرانسه؛ نیمهنهایی جامجهانی 1982

وقتیپاتریک باتیستون با شوماخر، دروازهبان آلمان غربی تک به تک شد، سنگربانژرمنها با آرنج ضربهای را به صورت باتیستون وارد کرد به طوری که بازیکنفرانسوی بلافاصله بیهوش نقش زمین شد. شوماخر برای این حرکت خشن کارتی ازداور مسابقه دریافت نکرد و حتی خطایی هم به نفع فرانسویها اعلام نشد.باتیستون چند دندانش شکسته شد و از ناحیه سر نیز دچار جراحاتی شد. بازی درپایان وقت اضافه با تساوی 3-3 به اتمام رسید و آلمان غربی در ضربات پنالتیبا نتیجه 5 بر 4 به پیروزی رسید.

4. ضربه سر زین الدین زیدان: فرانسه - ایتالیا؛ فینال جامجهانی 2006

مارکوماتراتزی مدافع تیمملی ایتالیا درگیری لفظی با زیدان کاپیتان و بازیسازفرانسویها پیدا کرد و زیدان هم در جواب او با سر ضربه سنگینی را به سینهماتراتزی وارد کرد. زیدان به دلیل این حرکت از زمین بازی اخراج شد، اینحرکت در بازی خداحافظی زیدان اتفاق افتاد و پایانی تلخ برای فوتبال یکی ازبهترین بازیکنان تاریخ بود. بعد از تساوی یک-یک دو تیم در وقتهای معمول واضافه ایتالیا در نهایت با نتیجه 5 بر 3 در ضربات پنالتی فرانسه را مغلوبکرد.

5. گل به خودی آندرس اسکوبار: آمریکا - کلمبیا؛ مرحله گروهی جامجهانی 1994

اسکوبارمدافع تیم ملی کلمبیا روی یک حرکت ناخواسته توپ را وارد دروازه خودی کرد ونقش زیادی در شکست 2 بر یک کلمبیا مقابل آمریکا و حذف از رقابتهایجامجهانی داشت. وقتی اسکوبار به کلمبیا بازگشت توسط فردی که روی شرطبندیمبلغ هنگفتی را به دلیل شکست کلمبیا باخته بود با به ضرب 12 گلوله کشته شد.

6. تمارض ریوالدو: برزیل - ترکیه؛ مرحله گروهی جامجهانی 2002

باعثتأسف است که ریوالدو ستاره فوتبال برزیل اینگونه داور را فریب دهد. هاکاناونسال بازیکن تیم ملی ترکیه توپ را به ریوالدو که قصد داشت ضربه کرنر راروی دروازه حریف ارسال پاس داد، ضربه اونسال کمی شدت داشت و به زانویریوالدو برخورد کرد اما این بازیکن برزیلی صورتش را گرفت و خود را رویزمین انداخت. ریوالدو آنقدر روی زمین غلط خورد و تمارض کرد تا داور مسابقهرا قانع کرد اونسال را از زمین اخراج کند. برزیل در نهایت این بازی را باپیروزی 2 بر یک پشتسر گذاشت.

7. اعتراض کویتیها: فرانسه - کویت؛ مرحله گروهی جامجهانی 1982

فرانسهگلی را به ثمر رساند، این در حالی بود که بازیکن کویت معترض بودند که سوتیکی از تماشاگران را با سوت داور اشتباه گرفتهاند. شیخالصباح مدیر فنیتیم ملی کویت تیمش را به دلیل این گل از زمین بازی بیرون کشید تا بالاخرهداور مسابقه این گل را مردود اعلام کرد. در نهایت بازی با پیروزی 4 بر یکفرانسه به پایان رسید و این گل مردود تأثیر در نتیجه بازی نداشت.

8. رسوایی دوپینگ مارادونا: آرژانتین - یونان؛ مرحله گروهی جامجهانی 1994

مارادوناکه بعد از به ثمر رساندن گل مقابل یونان به طرز عجیبی خوشحالیاش را ابرازکرد و مقابل دوربینهای تلویزیونی فریاد زد در پایان بازی به طور تصادفیمورد آزمایش دوپینگ قرار گرفت که در پایان مشخص شد او 5 نوع ماده ممنوعهرا قبل از بازی استفاده کرده است. مارادونا بعد از این بازی از رقابتهایجامجهانی اخراج شد.

9. بهترین نتیجه برای هر دو تیم: آلمان غربی - اتریش؛ مرحله گروهی جامجهانی 1982

هردو تیم به خوبی میدانستند که اگر آلمان غربی بازی را ببرد هر دو تیم بهمرحله بعدی رقابتها خواهند رسیدو الجزایر از دور رقابتها حذف خواهد شد.هورست روبش گل آلمان غربی را به ثمر رساند. بعد از این گل دو تیم بازی رااداره کردند تا نتیجه بازی تغییر نکند. به این ترتیب دو تیم اتریش و آلمانغربی صعود کردند و نماینده آفریقا حذف شد.

10. لجبازی آنتونیو راتین: انگلیس - آرژانتین؛ یک چهارم نهایی جامجهانی 1966

کاپیتانتیمملی آرژانتین بعد از اینکه با کارت قرمز داور مواجه شد زمین بازی راترک نکرد. 8 دقیقه بعد وقتی تمام بازیکنان قصد داشتند به همراه او زمین راترک کنند در نهایت راتین تصمیم گرفت به سمت رختکن برود. انگلیس در پایاناین بازی را با تکگل جف هورست با پیروزی پشتسر گذاشت.

عصرایران