جام جم آنلاين: كارشناسان درباره استفاده زنان از كيفهاي دستي بزرگ كه اين روزها مد شده هشدار دادند.

به گزارش آسوشيتدپرس ، به تدريج كه طراحان مد ، كيف و جامهدان را تركيب و بندهاي آنها را بلندتر كردهاند ، كيف دستي زنان بزرگتر و سنگينتر شده است.
خانم دكتر جين سادلر در مركز پزشكي بيلور در گارلند ، تگزاس ميگويد: اين روزها زنان بسياري با دردهاي گردن و سر به من مراجعه ميكنند كه علت بيشتر اين دردها كيفهاي دستي سنگين آنان است. من كيفهاي آنان را وزن ميكنم كه بين 3.10 تا 4.5 كيلوگرم وزن دارد. اگر كيفها به همين شكل بمانند و سنگينتر شوند ، مشكلات زنان خيلي بيشتر خواهد شد.
ويليام كيس ، فيزيوتراپيست در هوستون ، تگزاس گفت تشديد درد گردن يا شانه ميتواند به درد كمر منجر شود و چنان شدت يابد كه هنگام كار با رايانه يا ورزش نيز مزاحمت ايجاد كند.
وي از طراحان و سازندگان اين كيفها خواست خطرهاي احتمالي اين كيفها را روي آنها بنويسند تا زنان متوجه خطر استفاده از آنها بشوند