فارس: «جاش هاچرس» به عنوان بازيگر جديد نقش مردعنكبوتي در قسمت چهارم مجموعه فيلم «اسپايدرمن» انتخاب شد.اما شركت سونيهنوز اين خبر را به صورت رسمي تائيد نكرده است.

سايت هاي مختلفسينمايي در يك روز گذشته خبر قطعي شدن حضور هاچرسن در «اسپايدرمن4» رامنتشر كرده و گفتند پرونده جستوجو براي انتخاب بازيگر آن،بسته شده است.

تلاشرسانههاي گروهي براي گفتوگو با هاچرسن هم به نتيجهاي نرسيده است.او ماهقبل براي تست گريم نقش مرد عنكبوتي،به استوديوي شركت سوني رفت.

هاچرسنكه اكنون هفده سال دارد قبل از اين در فيلمهاي «پلي به ترابيتيا» و «سفربه مركز زمين» را بازي كرده كه در آنها نقش مكمل داشته است.

تازهترين فيلم وي «بچهها خوب هستند» روز نهم ژولاي اكران عمومي ميشود و در آن با «آنت بنينگ» و «جوليان مور» همبازي است.

هاچرسندر قسمت چهارم «اسپايدرمن» جاي توبي مگوآئر را ميگيرد، كه سال گذشتهاعلام كرد در قسمتهاي جديد اين مجموعه فيلم بازي نميكند.

حال و هواي قصه «اسپايدرمن» به گونهاي است كه يك بازيگر نوجوان بايد در نقش كاراكتر اصلي ظاهر شود.

هاچرسنمدتي قبل گفت كه ابر قهرمان مورد علاقه كميك استريپي او كاراكتر بتمن استو بازي در نقش مرد عنكبوتي، نظر او را در اين باره عوض نخواهد كرد.

اولينقسمت مجموعه فيلم «اسپايدرمن» سال 2000 توسط «سام ريمي» ساخته شد. اوكارگردان دو قسمت بعدي اين فيلمها در سالهاي 2004 و 2006 هم بود.

ريمي هم پس از پايان كار بر روي سومين قسمت اين مجموعه فيلم، اعلام كرد با قسمتهاي بعدي آن همكاري نخواهد داشت.