بر اساس تحقیقات بعمل آمده لوآندا پایتخت آنگولا گرانترین و کراچی پایتختپاکستان ارزان ترین شهرهای جهان از نظر هزینه های زندگی هستند.


به گزارش واحد مرکزی روزنامه تایمز کره جنوبی : سئول پایتخت کره جنوبی چهاردهمین پایتخت از نظر گران بودن هزینه زندگی در جهان است.

توکیو ، اناجامنا پایتخت چاد، مسکو، ژنو، اوزاکا ، لیبروویل پایتخت گابن ، هنگ کنگ و زوریخ به ترتیب در ردیف شهر های پر هزینه هستند.

دراین تحقیقات هزینه مسکن ، حمل و نقل ، مواد خوراکی ، پوشاک و ضروریاتزندگی و تفریح از مهمترین عواملی بوده است که در تعیین گران قیمت ترینشهرهای جهان نقش داشته است.

سئول در حالی در ردیف چهاردهم گرانترین شهرهای جهان قرار گرفته است که سال گذشته میلادی در ردیف پنجاه و یکم قرار داشت.