فارس: گران قيمتترين ووووزلا دنيا به يك تاجر روسي فروخته شد.

كلمنسپوينتر، طلاساز اتريشي با تهيه دو ووووزلا و پوشاندن سطح آن از آب طلا،اين دو بوق مخصوص هواداران آفريقايجنوبي را در ازاي 20 هزار پوند به يكتاجر روسي فروخت.

وي اظهار داشت: كسي كه برايش ووووزلا درست كردم،علاقه زيادي به فوتبال و تيمهاي جام جهاني دارد. او خواهان داشتن چيزيبراي يادگاري از بازيهاي آفريقايجنوبي بود كه من نيز اين كار را كردم.

ويافزود: تقريبا از ابتداي شروع مسابقات جامجهاني كار طلاكاري اينووووزلاها را شروع كردم كه تا چند روز قبل انجام گرفت. از اين بابتخوشحالم كه توانستم ووووزلا را از وسيلهاي با صداي ناهنجار به وسيلهايآنتيك تبديل كنم.