[JUSTIFY]پیش بینی آینده چندان ساده وآسان نیست، به همین دلیل است که پیشگویان و اختربینان سعی دارند تا حدممکن پیش بینیهای خود را در هاله یی از ابهام بیان کنند اما در دنیای بهسرعت متحول شونده فناوریهای برتر، آینده از آن کسانی است که آن را با دقتو صحت زیاد پیش بینی میکنند. البته باید در نظر داشت که حتی بهترینپیشگویان نیز ممکن است در پیش بینیهای خود اشتباه کنند، در نتیجه میتوانتعداد موارد پیشگویی های این مقاله را چندین برابر کرد. با این همه من دراین مقاله چند مورد از پیشگوییهای اشتباه 60 سال اخیر را که توجهم را بهخود جلب کرده است، ذکر میکنم. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اولین پیش بینی اشتباه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]«فکر میکنم در کل جهان به حدود پنج دستگاه کامپیوتر نیاز باشد».[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]توماس واتسون رئیس IBM، سال 1943[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]درآغاز دوران صنعت کامپیوتر هیچ کس به درستی نمیدانست این فناوری نوظهور مارا به کجا میبرد. اما انفجار محاسبههای رومیزی که باعث شد طی50 سالگذشته کامپیوترهای شخصی وارد خانه تقریباً همه امریکاییها شود، چیزی بودکه بیشتر آینده نگرهای میانه قرن گذشته آن را در نظر نگرفته بودند. گذشتهاز اینها هنگامیکه توماس واتسون رئیس IBM کلمه «کامپیوتر» را به کارمیبرد، منظورش «ماشینهای محاسبه دارای لوله خلأ» بود که به اندازه یکخانه بودند. هنوز هم درست است که بگوییم افراد کمیهستند که بدون توجه بهاندازه میز کارشان، خواهان یکی از آن کامپیوترها باشند.البته IBM هنوز همبه کار تجاری خود ادامه میدهد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دومین پیش بینی اشتباه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]«تلویزیونرونق چندانی نخواهد داشت و بازار آن پس از شش ماه کساد میشود. مردم خیلیزود از اینکه هر شب به یک جعبه چوبی زل بزنند، خسته میشوند».[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]داریل زاناک مدیر اجرایی فوکس قرن بیستم، سال 1946[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]درسال 1964، موقعیت شغلی داریل زاناک در تاریخ صنعت سرگرمیبه قدر کافیتثبیت شده بود، چراکه وی به عنوان مدیر اجرایی و تهیه کننده فیلم بیش از100 فیلم سینمایی برای پرده بزرگ نقره یی (سینما) تهیه کرده بود. با اینحساب چه کسی میتواند وی را به خاطر کم اهمیت تلقی کردن قدرت صفحه آبیکوچک (تلویزیون) سرزنش کند. من فکر میکنم اگر زاناک امروز زنده بود، اوهم مثل همه ما با دیدن برنامه های جدید تلویزیون هیپنوتیزم میشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]سومین پیش بینی اشتباه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]«احتمالاً تا 10سال آینده جاروهایی با نیروی هسته یی تولید و به بازار عرضه میشود».[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]الکس لویت رئیس شرکت لوی وکیوم، سال 1955[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دردهه 1950 تنها موضوع بدیهی این بود که انرژی اتمیاجتناب ناپذیر است،بنابراین وقتی الکس لویت رئیس شرکت تازه تاسیس جاروسازی نیوجرسی ازروزهایی خبر داد که طی آن در خانه هر فرد امریکایی یک جارو با نیرویاتمیهست که خاکروبه ها را میمکد، چندان موجب شگفتی کسی نشد. به یادداشته باشید این ادعا زمانی مطرح شد که رنگ ها را با رادیوم آغشتهمیکردند تا بوم نقاشی در تاریکی بدرخشد. در آن زمان کاربردهای صلح آمیزمواد رادیواکتیو را همانند کاربرد آزبست بی خطر میدانستند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]چهارمین پیش بینی اشتباه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]«هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی بخواهد در خانه اش کامپیوتر داشته باشد».[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]کن اولسن بنیانگذار شرکت دیجیتال اکویپمنت در سال 1997[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]شرکتدیجیتال اکویپمنت با عرضه محصولات جدید در10 سال گذشته مشهور شده است، امادر دهه 1970 این شرکت یکی از شرکت های مهم در عرصه محاسبه بود. توجیه گراناین نظر اولسن رئیس شرکت دیجیتال اکویپمنت میگویند وی این سخن را زمانیابراز کرده است که کامپیوتر های شخصی به شکلی که ما امروزه میشناسیم هنوزاختراع نشده بود اما باید دانست کامپیوترهای شخصی همانند MISA Altair دوسال پیش از آن وارد بازار شده بود. به بازار آمدن کامپیوترهای شخصی IBMچهار سال پس از این ابراز نظر اولسن باعث شد این نظر به عنوان یکی از پیشبینی های بزرگ اشتباه دنیای فناوری شناخته شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]پنجمین پیش بینی اشتباه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]«همهپیش بینیهایی که امروزه درباره سال 1996 صورت میگیرد، بیانگر ادامه رشدشدید اینترنت است. اما من پیش بینی میکنم اینترنت به زودی به سرنوشتابرنواختر دچار میشود و در سال 1996 مرگ فاجعه بار آن روی میدهد».[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]رابرت متکالف بنیانگذار 3com، سال 1995[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]متکالفعلاوه بر اینکه یکی از پیشگویان افسانه یی تکنولوژی و فناوری است و علاوهبر اینکه به خاطر ابداع اینترنت بسیار از وی تقدیر شد، یکی از ستون نویسهای نشریه Infoworld است. و در همین نشریه بود که متکالف تاسف انگیزتریناظهارنظر عمرش را بیان کرد. در حقیقت او حتی قول داد اگر این پیشگویی غلطاز آب درآمد، حرفش را پس بگیرد. متکالف برای حفظ اعتبار خود، به قولش عملکرد و در سال 1999 طی یک سخنرانی کنفرانس بین المللی وب جهان گستر، نسخهیی از پرینت آن مقاله را با آب مخلوط کرد و پیش چشم تعداد زیادی از حاضرانخورد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ششمین پیشگویی اشتباه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]«اپل مرده است».[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ناتان میروالد مسوول قبلی فناوری مایکروسافت سال 1997[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]منصفانهباید اذعان کرد زمانی که ناتان میروالد این گونه اظهارنظر کرد، تقریباًهمه کسانی که در صنعت کامپیوتر بودند، فکر میکردند زمان مرگ اپل فرارسیده است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]چه کسی میتوانست پیش بینی کندیک دهه بعد همان شرکت به شدت سهمش را در بازار کامپیوترهای شخصی افزایشدهد و همزمان بخش عمده بازار موسیقی دیجیتال را به خود اختصاص دهد و بهسرعت بر بازار گوشی های هوشمند تلفن همراه مسلط شود؟[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]هفتمین پیش بینی اشتباه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]«تا دو سال دیگر مشکل اسپم حل میشود».[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت، سال 2006[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]طبقتخمین های کنونی حدود 92 درصد از کل پیام های ای میل در سرتاسر جهان رااسپم (پیامهای تبلیغاتی ناخواسته) تشکیل میدهد. و به نظر نمیرسد به اینزودی ها نیز این مشکل حل شود. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]www.seemorgh.com/Entertainment[/JUSTIFY]