در این نوشته سرنوشت و داستان ۱۰ خانواده مشهور را با هم مرور میکنیم که از حیث بدطالع بودن، کمنظیر هستند.
کندیها:
ما نمیدانیم از جوزف کندیچه گناهی و خبطی سر زد که خانوادهاش اینچنین در طی دههها، باید مجازاتمیشدند. دخترش رزمری کندی، عقبمانده ذهنی بود، اما بعضی از پزشکان بهخاطر حرکات خشونتآمیز او، توصیه کردند که او مورد عمل لوبوتومی قراربگیرد. بعد از لوبوتومی، رزماری تونایی شناختیاش را از دست داد و در یکآسایشگاه بستری شد و دههها بعد، در سال ۲۰۰۵ درگذشت.
پسر بزرگترخانواده، جوزف جی آر، در طی جنگ در سال ۱۹۴۴ کشته شد و دخترش -کاتلین- درصانحه هوایی در سال ۱۹۴۸ از دنیا رفت. پسر دوم جوزف کندی، رئیسجمهور جان اف کندی،در سال ۱۹۶۳ ترور شد و بعد، برادر جان، یعنی سناتور رابرت کندی در سال۱۹۶۸، ترور شد. در سال ۱۹۸۴، پسر رابرت کندی -دیوید- به خاطر مصرف زیادکوکائین درگذشت. و پسر دیگر رابرت کندی -مایکل- در طی اسکی در سال ۱۹۹۷،مرد. در سال ۱۹۹۹، پسر جان اف کندی به همراه پسر و خواهرش، بعد از سقوطهواپیمایشان در اقیانوس درگذشتند.

اوناسیس
داستانخانواده اوناسیس یک تراژدی تمامعیار یونانی میتواند محسوب شود. اوناسیسیکی از مشهورترین و ثروتمندترین مردان جهان بود. در سال ۱۹۷۳، الکساندورس-پسر آریستوسل اوناسیس- در یک حادثه هوایی کشته شد. همسر اوناسیس بعد ازمرگ پسر، خودکشی کرد، بعد از آن خود آریستوسل اوناسیس، پس از ابتلا بهعفونت ریه، از دنیا رفت. دختر خانواده -کریستینا- بعد از این جریانات، سبکزندگی بدی را در پیش گرفت و بیشتر ثروت خانواده را بر باد داد و ۴ ازدواجناموفق انجام داد و در این میان، دچار اختلال وزن هم شد، تا اینکه در سال۱۹۸۸، در حالی که فقط ۳۷ سال داشت، به خاطر مصرف توأم و اشتباه داروهایکاهنده وزن و قرصهای خوابآور از دنیا رفت.

گریمالدی
ازدواجگریس کلی با شاهزاده رینر سوم ، شاهزاده موناکو، در سال ۱۹۵۶، شبیهافسانههای جن و پری تصور میشد، اما این ازدواج اصلا با شادی همراه نبود.در سال ۱۹۸۲، گریس به دنبال یه تصادف مشکوک درگذشت. دختر جوان او-استفانی- به دنبال این حادثه، از لحاظ روحی به هم ریخت و ارتباطات ناموفقزیادی را در طول دوران زندگی آزمایش کرد. همسر کارولین -دختر بزرگترخانواده- در سال ۱۹۹۰، وقتی در حال تفریح با یک قایق سریعالسیر تفریحبود، در طی یک تصادف کشته شد. پنج سال بعد پدر خانواده درگذشت. کارولینبرای بار سوم ازدواج کرد اما همسر سوم او هم به خاطر ابتلا به پانکراتیتدرگذشت.

گتی
جانپل گتی، مؤسس شرکا نفتی گتی، در سال ۱۹۵۷ از سوی مجله فوربس به عنوانثروتمندترین مرد آمریکا، انتخاب شد. او پنج بار ازدواج کرد، یکی از ۵فرزند او در جوانی درگذشت.
اما نفرین این خانواده بر پسر او یعنی جانپل گتی جی آر، نازل شد. در سال ۱۹۷۱، همسر او به دنبال مصرف زیاد دارومرد، در سال ۱۹۷۳، پسرش، به وسیله مافیای ایتالیا ربوده شد. مافیا گوشپسرش را قطع کرد و برایش فرستاد و خواهان باجی به مبلغ ۳٫۴ میلیون دلارشد. به دنبال این حادثه این پسر از لحاظ روحی به هم ریخت و بعد از مصرفزیاد دارو، از دو پا، فلج شد. خواهر او در سال ۱۹۸۴، به ایدز مبتلا شد.

فریزر
هونورفریزر، مدل سابق بریتانیایی، عضو یکی از شناختهشدهترین خانوادههایفئودال اسکاتلند و خواهر لرد Lovat است. اما در سال ۱۹۹۵، خانواده اومجبور شد، در سه مراسم تدفین شرکت کند. اولین مراسم تدفین برای اندرو-جوانترین پسر لرد- برگزار شد، او در تانزاینیا به وسیله یک بوفالو کشتهشد!
مراسم تدفین دیگر برای سیمون – باردر اندرو- برگزار شد، او در طیشکار دچار حمله قلبی شده بود. سومین مراسم تدفین هم برای خود اقای لردبرگزار شد.

آنیلی
جیووانی آنیلی، در سال ۱۹۶۸، رئیس شرکت اتومبیلسازی فیات شد، اما در یافتن جانشینی برای امپراتوری ۲ میلیارد دلاریاش دچار مشکل شد.
پسربزرگ او -ادواردو- به تجارت خانوادگیاش، علاقهای نداشت. او در سال ۱۹۹۰در کنیا به جرم داد و ستد مواد مخدر دستگیر شد . در سال ۲۰۰۰، ادواردوخودش را از پلی به پایین پرت کرد و درگذشت. (حرف و حدیث بسیاری در موردادواردو وجود دارد، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] را ببینید.)
سپسخواهرزاده جیووانی آنیلی به عنوان رئیس آینده، در نظر گرفته شد، اما او همدر ۳۳ سالگی در سال ۱۹۹۷، به دنبال ابتلا به یک سرطان نادر از دنیا رفت.در سال ۲۰۰۳، هم نوه او به دنبال ابتلا به سرطان پروستات درگذشت.

ازموند
خانواده ازموند هم جزو خانوادههای بختبرگشته ردهبندی میشوند.
ویرلو تام، دو پسر خانواده ازموند، ناشنوا به دنیا آمدند. یکی از پسرهاورشکسته شد، دیگری با تومور مغزی پیکار میکند. یکی هم مبتلا به بیماری اماس است. دانی، مشهورترین عضو خانواده، بعد از مشکلات حرفهای دچار افسردگیشدید شد. خواهر این برادرهای بخت برگشته هم -ماری-، یک بار خودکشی کرد وبعد معلوم شد که یک بار مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود. پسر ماریهم در ۱۸ سالگی خودکشی کرد.

لی
بروسلی، هنرپیشه مشهور فیلم های رزمی، در ۳۲ سالگی و در سال ۱۹۷۳، به دنبال یکسردرد معمولی به پزشک رفت. متأسفانه او به داروی مسکن تجویز شده، آلرژیداشت و به کما رفت و بعد از مدتی درگذشت. بیست سال بعد، پسر او -برانسون-در جریان فیلمبرداری یک فیلم به صورت تصادفی کشته شد، اسلحهای که گمانمیرفت خالی باشد، یک گلوله داشت و برانسون مورد هدف همین گلوله قرار گرفتو مرد.

براندو
مارلونبراندو که دو بار برنده جایزه اسکار شد، هم خانواده نفرینشدهای داشت.مادر او الکلی بود، همسر او -آنا کاشفی- هم بعد از به دنیا آوردن پسرش-کریستین- معتاد و الکلیک شد. کریستین هم معتاد از آب درآمد و در سال۱۹۹۰، دوست پسر خواهر ناتنیاش -چیینه Cheyenne- را کشت و به آدمکشی عمدیمحکوم شد و چندین سال را در زندان گذراند. چیینه در سال ۱۹۹۵، خودکشی کردو کریستین در سال ۲۰۰۸، بعد از ابتلا به عفونت ریه درگذشت.

همینگوی
همینگویاز لحاظ پزشکی، افسردگی شدید داشت. در ۲۸ سالگی بعد از اینکه پدرش بااسلحه به خود شلیک کرد و مرد، حرفه نویسندگی او مختل شد. اما ارنستهمینگوی به مشکلات فائق آمد و برنده نوبل و پولیتزر شد، ثروتمند شد و شهرتبینالمللی پیدا کرد. اما او در سال ۱۹۶۱، زمانی که ۶۲ ساله بود، با شاتگان، خودش را از پای درآورد. پنج سال بعد، خواهرش -اورسولا- که با افسردگیو سرطان پیکار میکرد، با مصرف زیاد دارو خودکشی کرد. ۱۶ سال بعد هم، تنهابرادر ارنست -لیستر- بعد از اینکه باخبر شد پزشکان به خاطر دیابتی که پایشرا درگیر کرده، مجبور هستند پایش را قطع کنند، خودش را با اسلحه کشت. درسال ۱۹۹۶ هم نوه دختری او -مارگوکس- با مصرف زیادی داروی باربیتورات،خودکشی کرد.

یک پزشک