دستگاه مبارزه با درآمدهای نا مشروع افغانستان اعلام کرد: "حامد کرزای"رئیس جمهور افغانستان ماهانه 525 دلار حقوق می گیرد و حساب بانکی اش از 20هزار دلار فراتر نمی رود.

به گزارش مهر به نقل از شبکه خبریالجزیره، این دستگاه دولتی در افغانستان با اشاره به درآمد ماهانه کرزایاز پست ریاست جمهوری این کشور، اعلام کرده است : وی کمتر از 20 هزار دلاردر بانکهای مختلف سپرده دارد و دارای هیچ زمین و یا ملکی نیست.

براین اساس، رئیس جمهوری افغانستان علاوه بر حقوق 525 دلاری خود در هر ماه،18 هزار و 762 دلار در یک حساب و 134 دلار در یک حساب دیگر در کامرز بانکآلمان دارد.

در این گزارش همچنین آمده است: کرازی با یک بانوی پزشکازدواج کرده که البته مشغول به کار نیست. رئیس جمهور افغانستان یک پسر نیزدارد که دارای جواهرات و وسایل زینتی با ارزش بیش از 11 هزار دلار است.

درگزارش دستگاه مبارزه با درآمدهای نا مشروع افغانستان اشاره به درآمدها واملاک برادران و دیگر نزدیکان کرزای در داخل و خارج افغانستان نشده است.

باوجود اینکه درآمد کرزای پنج برابر متوسط درآمدهای هر شهروند افغانی است،اما حقوق وی با دیگر روسای جمهور جهان به ویژه آمریکا و انگلیس قابلمقایسه نیست.

بر این اساس، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا با400 هزار دلار درآمد سالانه در هر ماه بیش از 30 هزار دلار درآمد دارد. ازسوی دیگر "دیوید کامرون" نخست وزیر جدید انگلیس نیز سالانه 142 هزار پوندمعادل 200 هزار دلار درآمد دارد.