واحد مرکزی خبر: تعداد نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان امسال به 2 برابر افزایش یافته است.

رئیسبنیاد ملی نخبگان تعداد نخبگان تحت پوشش این بنیاد را پارسال 5هزارنفراعلام کرد و گفت: امسال با اصلاح ایین نامه وحمایت های گسترده این تعدادبه 10هزار نفر افزایش یافته است.

نسرین سلطانخواه با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف افزود: بنیاد ملی نخبگان باهمت مضاعف سعی خواهد کرد تا پایان سال 89 درهمه استانهای کشور دفتر نخبگانرا راه اندازی کند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور همچنین اعتباراختصاص یافته به بنیاد نخبگان کشور را امسال 140 میلیارد ریال اعلام کرد وگفت: این اعتبار به صورت متمرکز است ودر صورت نیاز در اختیار استانها قرارخواهد گرفت.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]