فیلم ضد ایرانی "عرق سگ" که به صورت غیر قانونی، اما آزادانه و در سایهغفلت مسؤولان و نهادهای نظارتی در خیابانهای ایران فیلم برداری و تولیدشده، درباره زندگی هفت جوان در ایران امروز است.
فیلم غیر اخلاقی "عرق سگ" ساخته حسین کشاورز است که در داخل کشور تولید شده و به تازگی در جشنواره لس آنجلس حضور داشته است.

بهگزارش سرویس فرهنگ و هنر جهان، فیلم «عرق سگ» Dog Sweat به کارگردانی حسینکشاورز تنها فیلم ایرانی بود که در جشنواره امسال فیلم لس آنجلس، در ردهبندی فیلم های بلند و داستانی حضور داشت.

فیلم ضد ایرانی "عرقسگ" که به صورت غیر قانونی، اما آزادانه و در سایه غفلت مسؤولان و نهادهاینظارتی در خیابان های ایران فیلم برداری و تولید شده، درباره زندگی هفتجوان در ایران امروز است.

در این میان زن جوان فمینیستی خود رادریک رابطه عاشقانه نامشروع و غیر اخلاقی با یک مرد متاهل می یابد؛ یک زوجعاشق به دنبال محلی برای ایجاد رابطه به بن بست می رسند و مرد همجنسگراییمجبور می شود تا معشوق خود را ترک کند و ....!