حجت الاسلام پناهیان؛ مسئول نمایندگی مقام معظمرهبری در دانشگاه هنر در جلسه نقد فیلم طلا و مس، ساخت این فیلم را ادامهفیلم مارمولک کمال تبریزی در جهت اهانت به روحانیت و ارائه تصویری غیرواقعی از این قشر به جامعه دانست.

به گزارش جهان علیرضا پناهیان کهدر جمع دانشجویان سخن می گفت، با اشاره به یکی بودن تهیه کننده هر دو فیلممارمولک و طلا و مس ، به بخش های متعددی از فیلم پرداخته و تاکید کرد: درهر دو فیلم ساخته شده توسط این تهیه کننده، ضربه به روحانیت مد نظر بودهاما در مارمولک به صورت مستقیم این امر صورت می گیرد و در طلا و مس صورتکار حفظ جایگاه روحانیت به نظر می آید اما در باطن مسائلی غیر حقیقی اززندگی روحانیون با هدفهای قبلی ارائه می شود.

وی که نقد خود را ازجملات انتهایی فیلم شروع می کند تصریح می کند: در این قسمت حب به انسان،زمینه رسیدن به حب الهی مطرح می شود که این مخالف صریح با موازین شرعی است.

پناهیان،فرزند سالاری در خانواده روحانیت، پناه بردن یک روحانی جهت انجام اموری ازخانواده به آهنگهای خارجی و غیر شرعی، تعلیم گرفتن ابراز احساسات روحانیفیلم به خانواده خود از یک پرستار بدحجاب، انجام امور مثبت اجتماعی توسطفرد روحانی در اوقاتی بدون لباس روحانیت، نمایش تحقیر و تمسخر روحانی سیدفیلم در جامعه، انفعال روحانیت در اثرگذاری بر جامعه و بیشتر اثرپذیری ازآن و سایر موارد متعدد از فیلم را ازجمله موارد توهین آمیزفیلم طلا و مسبه جامعه روحانیت کشور قلمداد کرد.

لازم به ذکر است انتقاد حجتالاسلام پناهیان به فیلم طلا و مس در حالی انجام می شود که این فیلم درمیان مردم متدین و روحانیون و حوزویان با استقبال چشمگیری مواجه شده است.