جهان نیوز: "محمدرضا گلزار" از هنرپیشه های سینمایایران که سال گذشته برای 3 روز بازی در فیلم "دموکراسی تو روز روشن" 90میلیون تومان دستمزد گرفته بود،در آخرین پیشنهادش برای بازی در یک فیلمدستمزد های 150 تا 200 میلیونی پیشنهاد داده است و این در حالی است کههفته نامه سینما، همچنان بحث رفع ممنوع التصویر بودن وی را از سال گذشتهتا کنون در هاله ای از ابهام عنوان کرده است!

این افزایش دستمزدگلزار در شرایطی عنوان می شود، که اعلام دستمزد 70 میلیونی وی برای بازیدر فیلم "دو خواهر" در سال گذشته، منجر به افزایش نجومی دستمزد سایرهنرپیشه های سینما گردید تا جایی که میزان افزایش دستمزدها در آن مقطع بین3 تا 4 برابر افزایش داشته است.

یکی از دلایل هزینه های تولید فیلمدر ایران، دستمزدهای هنرپیشه ها می باشد، بگونه ای که گاه 40 و یا حتی 50درصد هزینه تولید یک فیلم، مربوط به دستمزدهای هنرپیشه های آن فیلم است ودر نهایت تهیه کنندگان، به منظور کاهش احتمال نفروختن فیلم و ورشکستگی،مجبور به تولید هر اثر مبتذل و سطحی می شوند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]