این مار که از خانواده مارهای آفریقایی و دارای طبیعتی فوق العاده مهاجم می باشد.
یک مومبای سیاه بالغ در حدود دو نیم متر طول دارد و بعضی از آنها به چهار و نیم متر هم می رسند.
این جانور نه بخاطر رنگ زیتونی بدنش بلکه بخاطر رنگ سیاه رعب آور داخل دهانش مومبای سیاه لقب گرفته است.
در بین مارها ، مومبای سیاه سریعترین آنها محسوب می شود و می تواند با سرعت بیست کیلومتر در ساعت حرکت کند.
زهر ترشح شده در یک نوبت گزش این مار برای کشتن یکصد انسان کافیست.
بنا به گزارشات موجود تا کنون صد در صد افراد مورد گزیدگی مومبای سیاه جان خود را از دست داده اند.
این مار برخلاف بقیه مارها حتی کبرا به هنگام احساس خطر مبادرت به فرار نمی کند و حمله به متخاصم را ترجیح می دهد .
اکثر حمله های این مار به انسان از ناحیه سر و صورت انجام گرفته است.