استفاده اشتباه و دائم از ماوس هنگام كار با رايانه ميتواند به دست كاربران صدمه وارد كند.
درد، ناتواني و لرزش و بي حسي ساعد و دست نخستين نشانههاي فشار بيش از حد به تاندونها و عصبها به دنبال حركتهاي نادرست هنگام كار با ماوس رايانه است.
بنابراين گزارش؛ به گفته متخصصان مجمع متخصصان اعصاب آلمان، كليكهاي دائم با ماوس و وضعيت غير طبيعي و نادرست دست هنگام كار با آن ابتدا باعث آسيب ديدگي بافتها ميشود كه در طولاني مدت منجر به التهابات رشتههاي عصبي ميشود.
متخصصان تاكيد كردند هنگام آغاز عوارض و ناراحتيهاي دست اين امكان وجود دارد كه در مغز ارتباطي بين دردها و كار با ماوس و كليك كردن با آن ايجاد شود و به دنبال آن تنها با كليك كردن با ماوس رايانه دردها آغاز خواهد شد و صدمات آن ميتواند تا ساعد و بازو نيز ادامه پيدا كند.
متخصصان تاكيد كردند با استفاده از روشهاي كاري آرگونوميك ميتوان با بروز اين عارضه مقابله كرد.
بسياري از برنامههاي عملكردي ماوس را ميتوان به كمك صفحه كليد انجام داد، برنامه دابل كليك ماوس را ميتوان به حلقه گردان وسط ماوس منتقل كرد و بهتر است اندازه ماوس متناسب با اندازه دست كاربر انتخاب شود.
سطوح سرد محل قرار گيري دست بر روي پد ماوس نيز زمينه را براي التهابات مساعد ميكند.
بر اساس اين گزارش؛ تمرينات چرخشي مچ دست و حركت دادن دست و بازوها و استراحتهاي كوتاه حين كار ميتواند به رفع خستكي و تشنج زدايي عضلات دست كمك كند.
به گفته متخصصان در صورت بروز دست درد، كاربران بايد به متخصص اعصاب مراجعه كنند

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]