تازههاي وب و اينترنت؛
گوگل ارث دقيقتر شد
خبرگزاريفارس: گوگل برخي امكانات و جزئيات بيشتر را به سرويس گوگل ارث اضافه كردهتا اطلاعات دقيق تري را در دسترس كاربران قرار دهد.
بهگزارش فارس به نقل از سي نت، از جمله امكانات جديد اين سرويس افزودنامكانات جديد GPS و افزايش سازگاري اين سرويس با رايانه هاي روميزي است.
نرمافزار Google Earth 5.2 كه هم اكنون در دسترس عموم قرار گرفته، در واقعنسخه اي ارتقاء يافته در مقايسه با نسخه 5 گوگل ارث است. مسافران از اينپس مي توانند دستگاه هاي GPS خود را به نرم افزار گوگل ارث متصل كنند تادقيق ترين اطلاعات مربوط به سفرشان را مشاهده كنند.
مشاهده دقيق سرعتحركت بر روي نقشه هاي گوگل ارث و گراف هاي مربوط به مسير نيز از جمله ديگرامكانات اين سرويس است. از سوي ديگر يك مرورگر هم به اين نرم افزار اضافهشده تا دسترسي به اينترنت هم در محيط اين برنامه تسهيل شود.
گوگل ارث از جمله محبوب ترين سرويس هاي گوگل محسوب مي شود.
انتهاي پيام/ح
منبع:خبرگزاری فارس