بلاخره کارشناسی ناپیوسته ی مهندسی رباتیک هم آمد!!!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان از مهر 89 ، در مقطع کارشناسی ناپیوسته ، دانشجو ی مهندسی رباتیک می پذیرد.

منبع : روزنامه ی عصر مردم ، صفحه ی چهارم ، 26 خرداد 1389