نشریه ABC در گزارشی ۱۰ گزینه آسیب پذیر را که روزانه در معرض حمله هکرهایقرار داشته و هکرها به راحتی توانایی نفوذ به آنها را دارند، معرفی کردهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، درست در زمانی که فکر می کنید برایاستفاده از رایانه از امنیت کافی برخوردارید، هکرها می دانند چگونه به هریک از ابزار رایانه الکترونیکی مورد استفاده شما، تلفن همراه، چاپگر و حتیدستگاه مخلوط کن آشپزخانه خانه شما حمله کنند. هکرها این توانایی را دارندتا به هر ابزار الکترونیکی حمله کرده و از آنها علیه شما استفاده کنند.

در آینده ای نه چندان دور، زمانی که علم پزشکی در استفاده از تجهیزاتواسط ماشینها و انسانها پیشرفت کند، هکرها حتی قادر خواهد بود بدن و مغزشما را در معرض خطر قرار دهند. در ادامه ۱۰ گزینه معمولی که به صورتروزانه در معرض خطر حمله هکرها قرار داشته و هدفی آسان برای آنها به شمارمی آید معرفی خواهند شد:

خودرو: خودرویی مانند مرسدس S550 بااستفاده از اتصال به تلفن همراه امکان باز کردن یا قفل کردن درها از راهدور را به وجود خواهد آورد. خودروی "گراند کاروان" کرایسلر نیز از اتصالوای-فای به اینترنت برخوردار است و خودروهای جنرال موتورز از سیستم OnStarبرای ارتباط با جهان اطراف استفاده می کنند و در عین حال برای زمانی کهخودرو دزدیده شده کلیدی برای غیر فعال کردن آن از راه دور در این خودروهاتعبیه شده است.

"دیوید پری" (David Perry) متخصص ویروس شرکت TrendMicro معتقد است بیشتر خودروها از رایانه های متعدد و شبکه ای از ابزارارتباطاتی از قبیل GPS، وای-فای و بلوتوث برخوردارند که "هکرهای کلاهسفید" - متخصصانی که تنها به منظور مشخص کردن نقصهای ایمنی سیستمهای مختلفبه درون آنها نفوذ می کنند - بارها نشان داده اند چنین ابزارهایی خودروهارا در برابر حمله های هکرهای تبهکار آسیب پذیر خواهد کرد. به گفته پری درآینده ماشین دزدی دیجیتال خواهد شد. وی می گوید: "در آینده هکرها قادرخواهند بود برای به وجود آوردن ترافیکهای سنگین با استفاده از هک کردنبلوتوث، خودروها را از حرکت بازدارند."

GPS: دستگاه های GPS ازماهواره های مدارگرد استفاده می کند تا مسیر خلوت را در میان ترافیکهایبزرگ به کاربر خود نشان دهد. به گفته "رابرت سیسیلیانو" مدیر شرکت IDTheftSecurity شاید هکرها برای اختلال در این ماهواره ها با مشکلات زیادیمواجه باشند اما دسترسی به دستگاه های GPS در هنگامی که دستگاه درحالبارگذاری اطلاعات جدید از اینترنت است به هیچ وجه کار سختی نخواهد بود. بهاین شکل هکرها می توانند کنترل از راه دوری را بر روی دستگاه نصب کرده ومسیر کاربران را ردیابی کنند. به گفته پری تبهکارانی که به دستگاه GPS شماوارد می شوند می توانند شما را به منطقه ای دور افتاده برای مثال انباریمتروکه هدایت کرده و سپس به شما حمله کنند. استفاده از مختل کننده های GPSشیوه ای دیگر است که هکرها برای اخلال در دستگاه ها و ایجاد ترافیکهایبزرگ از آن استفاده می کنند.

تلفنهای همراه: تلفنهای همراه برایهکرها اهدافی کاملا قابل دسترسی به شمار می روند و به گفته سیسیلیانو نرمافزارهای جاسوسی برای نفوذ به تلفنهای همراه امروزه در اینترنت در دسترسهمه قرار دارد. ابتدا پیامکی حامل لینک اینترنتی خدمات رایگان را دریافتخواهید کرد و به محض وارد شدن به این لینک هکرها به تلفن همراه شما نفوذکرده اند. از شیوه های بسیار خطرناک هک که بیشتر در ژاپن رایج است نیزنفوذ هکرها به سیستم تماس های تلفن اضطراری و غیر فعال کردن این خدماتحیاتی است.

سیستم ایمنی خانه: درها را قفل می کنید، دوربین مداربسته در جلوی ورودی منزل کار می گذارید و سیستم دزدگیر را در منزل نصب میکنید اما با این همه هکرها همچنان می توانند وارد خانه شما شوند! تکنیکیبه نام Lock Bumping که شاه کلید هکرها برای باز کردن در خانه ها به شمارمی رود. این شاه کلید که در واقع یک سیگنال ویدیویی است. در صورتی که برروی سیگنال محافظت نشده وای-فای ارسال شود می تواند دستکاری و اخلال در آنرا تسهیل کند. همچنین استفاده از ابزار واسط قدرتمند الکترومکانیکی نیز میتواند برخی از سیستمهای دزدگیر را غیر فعال کند. به گفته پری سیستمهایخودکار امنیتی که برای محافظت از خانه ها طراحی می شوند در واقع درهایورودی را برای هکرها آسیب پذیر می کنند و در صورتی که هکرها بتوانند تلفنهمراه مالک را نیز بربایند امکان کنترل تمامی تجهیزات ایمنی خانه را نیزبه دست خواهند آورد.

دستگاه مخلوط کن: درست است! مخلوط کن خانه شمانیز در خطر هک قرار دارد! سیسیلیانو می گوید بسیاری از سیستمهای امنیتی درخانه های مسکونی با تجهیزات الکترونیکی مصرفی از قبیل مخلوط کن و قهوه سازدر ارتباط بوده و چنین شبکه الکترونیکی خانگی می تواند برای ساکنان منزلمزاحمتهایی را به وجود آورد. برای مثال هکرها می توانند با روشن کردنناگهانی دستگاه مخلوط کن در حالی که پشت پنجره اتاق خانه پنهان شده اندباعث تفریح خود و مزاحم شما شوند.

چاپگر: مدل چاپگرهایی که ازسیستم وای-فای برای دریافت فایلهای تصویری استفاده می کند به راحتی درمعرض حملات هکرها قرار دارد. سیگنالهای سرگردان در هوای چنین ابزاری بهاندازه اتصالات میان رایانه ای، حفاظت شده نیستند و از این رو هکرها میتوانند با نفوذ به این دستگاه آنچه کاربر قصد چاپ کردن آنها را داردببینند یا بخوانند. حتی از طریق این نوع از چاپگرها امکان نفوذ به داخلریانه های کاربران نیز وجود خواهد داشت.

دوربین دیجیتال: هر نوعسخت افزاری که از ذخیره ساز داخلی برخوردار است از قبیل دوربینهایتصویربرداری و عکاسی می توانند به ویروسهای مختلف آلوده شوند. زمانی کهدوربین به رایانه اتصال داده شود ویروس بلافاصله دستگاه را آلوده کرده ویا امکان کنترل از راه دور را بر روی رایانه به وجود می آورد. حتیویروسهایی شناسایی شده اند که می توانند با قرار گرفتن بر روی وب کم لپتاپها با دوربینهای ویدیویی تمامی فعالیتهای روزانه افراد را تحت نظربگیرند.

پریزهای برق: کشورهای که حرکت به سوی شبکه هوشمند انرژی راآغاز کرده اند، بیشتر در معرض حملات پریزی هکرها قرار خواهند گرفت. شبکههایی که به مصرف کنندگان امکان می دهد کنترل میزان مصرف انرژی خود را بهعهده گیرند. به گفته پری خطر زمانی آغاز خواهد شد که هکرها روش ربودنانرژی از خانه های مسکونی را بیابند و همه چیز را به گونه ای نشان دهند کهبرق ربوده شده توسط شما مصرف شده است. همچنین هکرها می توانند برق منزل یامحل کار افراد را قطع کرده و یا با دستکاری کنتورها تعداد صفرهای قبض مصرفبرق شما را افزایش دهند.

بدن انسان: به دلیل فاصله زمانی بزرگی کهمیان تمدن بشر تا دستگاه های واسط ماشین و انسان وجود دارد هکرها در حالحاضر برای بدن انسان خطری ندارند اما با پیشرفت دانشمندان در ابداعابزارهای رایانه ای که می توانند به معلولان در راه رفتن یا انجام بازیهای ویدیویی کمک کنند، نقاط ضعفی نیز برای نفوذ هکرها به بدن انسان بهوجود می آید. پری امکان هک کردن دستگاه تنظیم ضربان قلب را امری واقعی میداند زیرا به تازگی برخی از این دستگاه ها برای کنترل راحتتر از اتصالبلوتوث استفاده می کنند. به گفته وی بررسی های متعدد نشان داده است هککردن دستگاه تنظیم ضربان قلب به شکلی دردناک آسان است و این نیت شوم میتواند نمونه ای مناسب از قتل سایبری انسانها باشد.

مغز انسان:نهایت پیشرفت در تکنیکهای هک، ورود به ذهن انسان و ربودن مستقیم اطلاعاتاز مغز است. دانشمندان تا کنون توانسته اند امکان ورود به مغز و کنترلموتورهای حرکتی برای حرکت دادن بازوها و یا چشمک زدن را به اثبات برسانند.کنترل تبهکارانه مغز بیشتر به داستان فیلمهای علمی تخیلی شباهت دارد امابرخی از محققان اصرار دارند که امکان هک کردن هر چیزی در این جهان وجوددارد. پری می گوید هکرها تا کنون توانسته اند با استفاده از فرایندی بهنام مهندسی اجتماعی بر روی مغز انسانها تاثیر بگذارند. در این شیوه هکرهاافرد را ترغیب می کنند رمز عبور فیس بوک خود را اعلام کنند یا اطلاعاتخصوصی آنها را از طریق تحقیقات تلفنی تقلبی به دست می آورند.