ایسکانیوز: محققان انگلیسی معتقدند راست نشستن بهترین حالت برای کارمندان اداره نیست.
به گزارش روز سهشنبه گروه علمی فرهنگی ایسکانیوز به نقل از بیبیسی، این محققان با استفاده از شکل جدیدی از تصویربرداری MRI نشان دادند که راست نشستن فشار غیر ضروری در ناحیه کمر ایجاد میکند.

محققان با بررسی تمامی نتایج آزمایش اعلام کردند که حالت نشستن 135 درجهای بهترین وضعیت برای کمر است. یعنی حالتی که در آن بدن اندکی به سمت عقب متمایل میشود.
به گفته این محققان 32 درصد مردم بیش از 10 ساعت را در روز نشسته سپری میکنند و نیمی از آنها حتی برای صرف نهار میز خود را ترک نمیکنند و دو سوم مردم زمانیکه از کار به منزل باز میگردند باز هم مینشینند.

حرکت نابجای دیسک ستون مهرهها زمانی ایجاد میشود که فشار ناشی از وزن بر روی ستون مهرهها قرار میگیرد و موجب میشود که دیسک از جای خود خارج شود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]