فارس: رئيس فراكسيون روحانيون مجلس آمادگي خود را براي محاجه بارئيسجمهور درباره حجاب و عفاف و مبارزه با مظاهر بيحجابي اعلام كرد.

حجتالاسلاممحمد تقي رهبر در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران با انتقادشديد از اظهارات يكشنبه شب رئيسجمهور در خصوص اجراي طرح حجاب و عفاف، اينسخنان را چراغ سبزي براي جريانات فاسد دانست.

رئيس مجمع روحانيونمجلس بر همين اساس اعلام كرد آماده است در يك برنامه تلويزيوني با محموداحمدينژاد رئيسجمهور در خصوص مبارزه با بدحجابي و لزوم اجراي طرح حجاب وعفاف محاجه و با عدله اسلامي اثبات كنم بايد تشكيلاتي براي برخورد بامنكرات داشته باشيم.