افراد افسرده بیشتر در معرض چاقی هستند، این در حالی است كه افرادی كه از اضافه وزن رنج می برند مبتلا به افسردگی نیستند.

محققاندانشگاه آلاباما اطلاعات پرونده های بیش از پنج هزار و ۱۰۰ زن و مرد را درسنین ۱۸ تا ۳۰ سال بررسی كردند كه پیش تر در دوره ای ۲۰ ساله بررسی شدهبودند.

بر اساس این بررسی ها، روند افزایش وزن در افراد افسردهسریع تر از افراد عادی بود، با این حال اضافه وزن افراد ارتباطی با افزایشخطر ابتلای آنان به افسردگی نداشت.

این تحقیق احتمال می دهد ارتباطهورمون كورتیزول یا همان هورمون استرس در بدن با چاقی شكمی عاملی باشد كهبه جذب چربی در محدوده شكمی افراد افسرده می انجامد.

این تحقیقاتاز اهمیت بالایی برخوردار است چرا كه گاهی به هنگام درمان اضافه وزن و درپی آن كاهش احتمال ابتلا به بیماری های مرتبط با آن لازم است كه ابتداافسردگی افراد معالجه شود.

افسردگی نه تنها به عنوان یك بیماریروحی باید جدی گرفته شود بلكه لازم است به عواقب این گونه بیماری ها برجسم افراد نیز توجه ویژه شود.