در تعدادى از محل‏هاى عرضه دام، بخصوص شهرستانورامين، نوعى گوسفند از گونه «چينى» به فروش مى‏رسد که از سمت زاهدان بهاين محل آورده شده است.خصوصيات اين گوسفند شامل دنبه بسيار کوچک، هيکلبزرگ در اندازه يک گوساله، چربى کمتر و... است.

به گزارش آتي، بهنظر مى‏رسد اين خصوصيات نشان‏دهنده نوعى جهش ژنتيکى در جنين گوسفند ياتزريق هورمون در هنگام رشد است. در صورت ورود دام چينى به کشور، احتمال بهخطر افتادن وضعيت توليد دام در کشور بسيار زياد است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]