بسم الله الرحمان الرحیم

به نام خداوند بخشاینده مهربان

سيدحسن خميني، نوه امام راحل، در اقدامي انساني ازناصر حجازي دروازهبان اسطورهاي فوتبال ايران كه چندي است با بيماری ريه

دستوپنجه نرم ميكند و دوران شيميدرماني خود را ميگذراندديدار كرده و از وي دلجويي كرد.

سيدحسن خميني خود از علاقهمندان به ورزش است وبنا بر رواياتي فوتبال را نيز خوب بازي ميكند. وي يكبار در ديدار باجمعي از

ورزشكاران ملي ايران از علاقه خود به پيگيری اخبار و رويدادهايورزشي خبر داد.به گزارش پايگاه اطلاعرساني جماران، در اين ديدار كه

به مناسبت آغاز جامجهاني 2010 آفريقايجنوبي صورت گرفت، يادگار امام ضمنآرزوي سلامتي و بهبودي براي اين فوتباليست باسابقه، از

زحمات وي قدردانيكرد. حجتالاسلام والمسلمين سيدحسن خميني، با يادآوري دوران بازيكني ومربيگري ناصر حجازي، از او بهعنوان يكي از

چهرههاي شايسته فوتبال ايرانياد كرد و در رابطه با بيماري وي گفت: من به شما از قديم و از خيلي سالپيش ارادت داشتم. از اين حادثه

هم واقعا ناراحتم. اميدواريم خداوند شفاي كامل عنايت كند و همانطور كه خودتان ميخواهيد همچنان منشاء اثر مفيد برايجامعه باشيد.

ناصرحجازي دروازهبان اسبق تيم ملي فوتبال، پس از درمان بيماریاش، اينك درسلامتي كامل قرار دارد. عيادت يادگار امام با وی، ازمدتها

قبل هماهنگ شده بود كه عصر پنجشنبه در منزل وی انجام گرفت.


منبع:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]